Petak, 23. Oktobar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 07.10.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 05.11.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija Dr Valentina VrtikapaAdresa:Vuka Karadžica 10, 88380 Ljubinnje, Bosna i HercegovinaEmail:[email protected]URL:www.fondacijavalentinav.com

Konkurs Fondacije Dr Valentina Vrtikapa za dodjelu jednokratnih stipendija studentima medicine za ak. 2020/21. godinu

13 dana.

 


FONDACIJA DR VALENTINA VRTIKAPA

raspisuje


KONKURS ZA DODJELU JEDNOKRATNIH STIPENDIJA
STUDENTIMA  MEDICINE ZA AKADEMSKU 2020/21 GODINU

 
Na konkurs se mogu prijaviti svi redovni studenti prvog ciklusa akademskih studija pod uslovima da su:
 1. srednju školu završili u Ljubinju, RepublikaSrpska;
 2. prvi put upisali drugu (ili sledeću višu godinu) u  ak. 2020/21.godini;
 3. studenti na nekom od fakulteta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH ili Srbiji;
 4. postigli ukupnu prosječnu ocjenu 7.75 ili veću;
 5. i da nisu gubili nijednu akademsku godinu u dosadašnjem studiranju.


Potrebno je priložiti:

 • popunjen i potpisan prijavni obrazac (ovaj obrazac preuzeti sa sajta Fondacije i poslati u što kraćem roku);
 • CV (Curriculum Vitae);
 • svjedočanstvo završene srednje škole i izvod iz matične knjige rođenih;
 • personal statement (esej o sebi, predstavite sebe);
 • potvrde/uvjerenja sa fakulteta kojima se dokazuju svi navodi iz tačke 2. do tačke 5;
 • fotografiju (sličnog formata kao za pasoš)


Svu dokumentaciju prebaciti u PDF format i slati putem e- mail-a na [email protected]
Konkurs je otvoren od 5.oktobra do 5.novembra 2020.godine.
Jednokratna stipendija iznosi 500 KM.
Za više informacija pogledati  “Pojašnjenja u vezi konkursa”.

Važna napomena

Studenti koji su upisali završnu godinu studija (III,IV,V ili VI godina, zavisno od studijskog programa) u akademskoj 2020/21.godini i ispunjavaju uslove konkursa i imaju prosječnu ocjenu svih položenih ispita iz prethodnih godina studija (ukupna prosječna ocjena)  9.00 i više, stiču pravo da se prijave za glavnu nagradu Fondacije.

Glavnu nagradu čine Priznanje Fondacije i jednokratna stipendija u iznosu od 1000 KM.
Studenti koji konkurišu za glavnu nagradu treba da to i naznače u e mail-u prilikom slanja dokumenata.

Predsjednik
Upravnog odbora Fondacije
Dr Dejan Vrtikapa

KONKURSI

Rok za prijavu: 27.10.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Grada Srebrenik za dodjelu kredita redovnim studentima u ak. 2020/21. godini