Nedjelja, 23. Januar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 15.10.2021.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 15.11.2021.

Izvor: Fondacija Dr Valentina Vrtikapa

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija Dr Valentina VrtikapaAdresa:Vuka Karadžica 10, 88380 Ljubinnje, Bosna i HercegovinaEmail:[email protected]URL:www.fondacijavalentinav.com

Konkurs Fondacije Dr Valentina Vrtikapa za dodjelu jednokratnih stipendija studentima medicine za ak. 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

FONDACIJA DR VALENTINA VRTIKAPA

raspisuje

KONKURS ZA DODJELU JEDNOKRATNIH STIPENDIJA
STUDENTIMA MEDICINE ZA AKADEMSKU 2021/22 GODINU


Na konkurs se mogu prijaviti studenti medicine (sticanje zvanja doktor medicine) pod uslovima da su:

 1. srednju školu završili na teritoriji Republike Srpske ili Federacije BiH;
 2. prvi put upisali četvrtu, petu ili šestu godinu  u ak. 2021/22.godini;
 3. studenti na nekom od fakulteta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH ili Srbiji;
 4. postigli ukupnu prosječnu ocjenu 7.75 ili veću;
 5. i da nisu gubili nijednu akademsku godinu u dosadašnjem studiranju.

Potrebno je priložiti:

 • popunjen i potpisan prijavni obrazac (ovaj obrazac preuzeti sa sajta Fondacije i poslati u što kraćem roku);
 • CV (Curriculum Vitae);
 • svjedočanstvo završene srednje škole i izvod iz matične knjige rođenih;
 • motivaciono pismo (minimum 300 riječi);
 • potvrde/uvjerenja sa fakulteta kojima se dokazuju svi navodi iz tačke 2. do tačke 5;
 • fotografiju (sličnog formata kao za pasoš);
 • ako je student slabijeg socijalno-ekonomskog statusa,potrebno je dostaviti i dokumentaciju koja to potvrđuje.

Svu dokumentaciju prebaciti u PDF format i slati putem e- mail-a na [email protected]

Dokumenta (osim fotografije) koja su slikana mobilnim telefonima ili skenirana putem raznih telefonskih aplikacija neće biti razmatrana.

Konkurs je otvoren od 15.oktobra do 15.novembra 2021.godine.

Jednokratna stipendija iznosi 500 KM.
Za više informacija pogledati  “Pojašnjenja u vezi konkursa”.

Važna napomena

Studenti koji su upisali završnu godinu studija (VI godinu) u akademskoj 2021/22.godini i ispunjavaju uslove konkursa i imaju prosječnu ocjenu svih položenih ispita iz prethodnih godina studija (ukupna prosječna ocjena)  9.00 i više, stiču pravo da se prijave za glavnu nagradu Fondacije.

Glavnu nagradu čine Priznanje Fondacije i jednokratna stipendija u iznosu od 1000 KM.
Studenti koji konkurišu za glavnu nagradu treba da to i naznače u e mail-u prilikom slanja dokumenata.

 

Predsjednik
Upravnog odbora Fondacije
Dr Dejan Vrtikapa

POJAŠNJENJA U VEZI KONKURSA

 • Stipendije dodjeljuje Fondacija odlukom Upravnog odbora.
 • Pravo prijave na stipendije imaju redovni studenti četvrte, pete i šeste godine studija medicine (sticanje zvanja doktor medicine) koji zadovoljavaju uslove navedene u konkursu.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendije potrebno je ( odmah ili u što kraćem roku) popuniti prijavni obrazac za dodjelu stipendija i poslati putem e-mail-a na adresu [email protected].
 • Drugi primjerak potpisati i poslati zajedno sa svim drugim dokumentima.
 • Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje PREUZMI OBRAZAC 2021_22
 • Svu dokumentaciju prebaciti u PDF format i slati putem e mail-a na [email protected]
 • Dokumenta (osim fotografije) koja su slikana mobilnim telefonima ili skenirana putem raznih telefonskih aplikacija nece biti razmatrana.
 • Orginale čuvati kod sebe tako da budu dostupni u slučaju daljnje provjere.
 • Nakon slanja dokumetacije dodatno nas obavijestite na [email protected]
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 • Rezultati konkursa biće objavljeni do 14. januara 2022. na web stranici Fondacije.
 • Nakon objave rezultata, uspješni kandidati treba da pošalju broj tekućeg računa banke koja mora biti na teritoriji BiH.
 • Isplate jednokratnih stipendija počinju u februaru i traju do 10. marta 2022.
 • Jednokratna stipendija iznosi 500 KM.
 • Jednokratna stipendija za glavnu nagradu Fondacije iznosi 1000 KM.

 

Redoslijed kandidata za dodjelu stipendije utvrđuje se na osnovu:

 • bodova ostvarenih na osnovu uspjeha  i godine studiranja;
 • bodova ostvarenih na osnovu socijalno-ekonomskog statusa i to za sledeće kategorije : student bez jednog ili oba roditelja,koristi socijalnu pomoć,roditelji nezaposleni,minimalna primanja roditelja, bolest, invaliditet, još članova iz porodice studira;

Da bi ostvarili bodove na osnovu socijalno-ekonomskog statusa za neku od navedenih kategorija,potrebno je da dostavite i dokumentaciju koja to potvrđuje.

 • motivaciono pismo i CV;

Važno je sve što napišete o sebi u CV i motivacionom pismu,jer ćemo kroz te redove moći da Vas  bolje upoznamo i steknemo sliku o Vama.To će nam dodatno pomoći prilikom odabira kandidata za stipendije.

Napomena

Osnovni koncept Fondacije je nagrađivanje uspešnih studenata prvenstveno iz opština Istočne Hercegovine. Te studente svrstavamo u jednu grupu, rangiramo ih i oni čine bar 50% od ukupnog broja nagrađenih  studenata.