Četvrtak, 28. Januar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 15.12.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 07.01.2021.

Izvor: Fondacija Hastor

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija HastorAdresa:Bulevar Meše Selimovića 16, 7100 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 77 48 23Email:[email protected]URL:www.fondacijahastor.ba

Konkurs Fondacije Hastor za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija za redovne studente - upisane prvi put u akademskoj 2020/2021. godini.

Pravo na prijavu imaju studenti koji se školuju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u BiH.

Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web stranici Fondacije Hastor (www.fondacijahastor.ba).

Krajnji rok za apliciranje je 29.12.2020. godine do 16:30 sati.

Uslovi za dodjelu stipendije:
 

 • državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti/ice druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 3 godine);
 • redovno upisani studenti/ice druge, treće i četvrte godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 4 godine);
 • redovno upisani studenti/ice prve godine diplomskog/master studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji master studij traje 2 ili više godina);
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.0 i više;
 • da kandidat/kinja nije stariji/a od 24 godine
 • da kandidat nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije ili je spreman odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu.
 • da brat/sestra kandidata/kinje nisu stipendisti Fondacije Hastor

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, sa kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obaviće se intervju. Na intervju kandidati su dužni sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:
 

 1. ličnu/osobnu iskaznicu
 2. indeks
 3. kućnu listu
 4. potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
 5. za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije - biroa za zapošljavanje

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 

 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • kopija l.k. i kopija prijavnice mjesta boravka
 • potvrda o redovnom studiranju
 • potvrda sa prosjekom ocjena (zaokruženo na dvije decimale) iz prethodne godine
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog porodičnog domaćinstva.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor ne znači da će se obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Više informacija o volonterskim aktivnostima i misiji Fondacije Hastor možete pronaći na našoj web stranici.

Fondacija Hastor zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti.

U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na [email protected] ili na 033/774789.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.02.2021. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj HKD Napredak za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije

Rok za prijavu: 04.02.2021. // Konkurs je otvoren još 7 dana.

Konkurs Općine Kiseljak za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020/21. godini

Rok za prijavu: 09.02.2021. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2021. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja iz SBK za akademsku 2020/21. godinu