Četvrtak, 09. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Nedjelja, 13.10.2019.

Rok za prijavu: Srijeda, 23.10.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:“Iman” FondacijaAdresa:Omera Duranovića, bb. 77230 Velika Kladuša, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 62 717 715Email:[email protected]URL:www.imanfondacija.com

Konkurs Fondacije “Iman” za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Velika Kladuša za ak.2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 5 Statuta Fondacije za stipendiranje studenata i učenika „Iman“ Velika Kladuša (u daljem tekstu Fondacije), Upravni odbor Fondacije raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Velika Kladuša
za akademsku 2019/2020. godinu za koje finansijska sredstva osigurava Fondacija “Iman” V. Kladuša

 

1. Opći kriteriji i uvjeti
 • Državljanin Bosne i Hercegovine
 • Mjesto prebivališta na području općine Velika Kladuša
 • Redovan student javne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini
 • Socio-ekonomska situacija
 • Dodatni uspjeh, postignuće ili ostvarenje u bilo kojem polju
 
2. Potrebna dokumentacija
 • Ovjerena kućna lista,
 • Kopija lične karte,
 • Za studente koji po prvi put upisuju prvu godinu studija, potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedočanstvo ili neki drugi odgovarajući dokument).
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili kopiju indeksa sa ocjenama. Novoupisani studenti predaju kopiju prve stranice indeksa.
 • Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine ili primanja po bilo kojem drugom osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti.
 • Ukoliko je student bez jednog ili oba roditelja, koji imaju bolesnog jednog ili oba roditelja te oni kojima su oba roditelja nezaposlena dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.
 • Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke).
 
3. Broj stipendija, visina stipendije i dinamika isplate stipendije
 
Fondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa studentima stipendistima da će obezbijediti 11 stipendija za studente u visini od 2000,00 KM. Dinamika isplate stipendija će biti regulisana Ugovorom između Fondacije i stipendiste.
 
4. Način i rok prijave na Konkurs
 
Kandidati se prijavljuju na konkurs putem online aplikacije na adresi: www.imanfondacija.com/prijava-studenti/
 
Rok za podnošenje prijave na Konkurs jeste 10 dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranici Fondacije i sredstvima javnog informisanja.
 
U slučaju bilo kakvih tehničkih problema prilikom apliciranja ili dodatnih pitanja obratite nam se na naš službeni e-mail sa jasnim upitom na [email protected]
 
Kandidati koji zadovolje sve kriterije za dodjelu stipendija će biti kontaktirani da dostave prateće dokumente.

KONKURSI