Ponedjeljak, 14. Juni 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 12.10.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 22.10.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacije za stipendiranje studenata i učenika „IMAN“ Velika KladušaAdresa:Omera Duranovića, bb. 77230 Velika Kladuša, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 62 717 715Email:[email protected]URL:www.imanfondacija.com

Konkurs Fondacije “Iman” za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Velika Kladuša za ak. 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 5 Statuta Fondacije za stipendiranje studenata i učenika „Iman“ Velika Kladuša (u daljem tekstu Fondacije), Upravni odbor Fondacije raspisuje


K O N K U R S
 

za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Velika Kladuša za akademsku 2020/2021. godinu za koje finansijska sredstva osigurava Fondacija “Iman” V. Kladuša

1. Opći kriteriji i uvjeti

 • Državljanin Bosne i Hercegovine
 • Mjesto prebivališta na području općine Velika Kladuša
 • Redovan student javne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini
 • Socio-ekonomska situacija
 • Dodatni uspjeh, postignuće ili ostvarenje u bilo kojem polju


2. Potrebna dokumentacija

 • Ovjerena kućna lista,
 • Kopija lične karte,
 • Za studente koji po prvi put upisuju prvu godinu studija, potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedočanstvo ili neki drugi odgovarajući dokument).
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili kopiju indeksa sa ocjenama. Novoupisani studenti predaju kopiju prve stranice indeksa.
 • Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine ili primanja po bilo kojem drugom osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti.
 • Ukoliko je student bez jednog ili oba roditelja, koji imaju bolesnog jednog ili oba roditelja te oni kojima su oba roditelja nezaposlena dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.
 • Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke).


3. Broj stipendija, visina stipendije i dinamika isplate stipendije

Fondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa studentima stipendistima da će obezbijediti 15 stipendija za studente u visini od 2000,00 KM. Dinamika isplate stipendija će biti regulisana Ugovorom između Fondacije i stipendiste.


4. Način i rok prijave na Konkurs

Kandidati se prijavljuju na konkurs putem online aplikacije na adresi: www.imanfondacija.com/prijava-stipendije/

Rok za podnošenje prijave na Konkurs jeste 10 dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranici Fondacije i sredstvima javnog informisanja.

U slučaju bilo kakvih tehničkih problema prilikom apliciranja ili dodatnih pitanja obratite nam se na naš službeni e-mail sa jasnim upitom na [email protected].

Kandidati koji zadovolje sve kriterije za dodjelu stipendija će biti kontaktirani da dostave prateće dokumente.

KONKURSI

Rok za prijavu: 16.07.2021. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 2 dana.

Javni poziv Jericho Fondacije za dodjelu stipendija studentima I i II godine studija za ak. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 15.06.2021. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2020/21. godinu