Srijeda, 19. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 14.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 08.11.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija Konrad Adenauer - Predstavništvo u BiHAdresa:Ferhadija 19, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 21 52 40Fax:+387 (0)33 21 52 39Email:dijana.prljic@kas.deURL:www.kas.de/sarajevo

Konkurs Fondacije Konrad Adenauer za dodjelu stipendija studentima master studija u ak. 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za dodjelu 15 stipendija za studente 1. i 2. godine master-studija tj. 4. i 5. godine studija

USLOVI ZA PRIJAVU
 

  • redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godini integrisanog studija  (sve studijske grupe) na nekom od univerziteta u BiH u akademskoj 2019/2020.
  • aktivan volonterski angažman u bosanskohercegovačkom društvu  i prosjek  ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti, uključujući i prvi ciklus)
  • kandidat ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo BiH;  interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija


POTREBNA DOKUMENTACIJA
 

  • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer
  • motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku)
  • biografija
  • uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij tj. I i II ciklus) i potvrda fakulteta o upisu u aktuelni semestar
  • uvjerenje o državljanstvu
  • najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka o angažmanu)


Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Fondacija Konrad Adenauer
Sagrdžije 41a
71000 Sarajevo


Rok za dostavljanje prijava je 08.11.2019. (datum poštanskog pečata). Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom za izbor, koji će biti održan najkasnije 30 dana po zatvaranju konkursa. Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za dodjelu 15 stipendija i zadržava pravo da dodijeli manji  broj stipendija. 

FORM ULARI za prijavu dostupni su u uredu, na web-stranici Fondacije, na Facebook-stranici Fondacije i upit om na sarajevo@kas.de.  

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu, kao i prateći program za stipendiste. Konkurs je objavl jen na Facebook-stranici Fondacije Konrad Adenauer u BiH 
(https: //www.facebook.com/fondacijakonradadenauer.sarajevo ), kao i na web-stranici  Fondacije 
(www .kas.de/sarajevo). 
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 28 dana.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini

Rok za prijavu: 21.02.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Javni poziv Opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2019/20. godini