Utorak, 28. Januar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 02.07.2019.

Rok za prijavu: Srijeda, 31.07.2019.

Izvor: Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne AmerikeAdresa:13246 N. 23rd Ave Phoenix, AZ 85029Telefon:602-761-9881Fax: 602-761-9884Email:mail@icnab.comURL:www.icnab.com

Konkurs Fondacije "Ljiljan" za dodjelu stipendija za ak. 2019/20. godinu za studente u Bosni i Hercegovini

Konkurs je istekao!


Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente svih fakulteta u Bosni i Hercegovini za školsku 2019/2020 godinu. Iznos stipendije je 500.00 USD odnosno ekvivalentno u KM shodno kursu dolara nekoliko dana prije dodjele stipendija.

Za studente u Bosni i Hercegovini stipendije će se dodjeljivati u prvoj polovini mjeseca oktobra 2019. godine u Sarajevu sa naknadno dostavljenom informacijom stipendistima o tačnom mjestu i vremenu.

Fondacija će za 2019/2020 školsku godinu dodijeliti 100 stipendija u Bosni i Hercegovini. U slučaju da zaprimimo veći broj aplikacija koje zadovoljavaju uslove konkursa, Fondacija će dodijeliti i veći broj stipendija u slučaju dodatnog priliva sredstva za svrhu stipendija od donatora.

Rezultati konkursa će biti objavljeni u mjesecu septembru 2019. godine na web stranici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike www.icnab.com.


Uslovi konkursa:
 
  1. Pravo na stipendiranje imaju full time studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini sa prosjekom 8 i više.
  2. Prednost imaju socijalno ugrožena djeca, djeca šehida i demobilisanih boraca, djeca jetimi te djeca povratnika kao i studenti sa postignućem ili ostvarenjem u bilo kojem polju.

Potrebna dokumentacija:
  1. Molba sa kratkom biografijom i kontakt informacijama (e-mail obavezan),
  2. Dokaz da ste full time student sa prosjekom ocjena zadnjeg semestra ili diploma 4. razreda srednje škole sa potvrdom o upisanom fakultetu full time,
  3. Dokaz o dodatnim postignućima ili ostvarenjima,
  4. Kućna lista,
  5. Potvrda da ste pripadnik šehidske porodice ili dijete borca Armije RBiH,
  6. Preporuka lokalnog imama (Imam džemata vašeg prijavljenog mjesta prebivališta),
  7. Izjava da ne primate drugu stipendiju bilo koje institucije ili organizacije ovjerenu u opštini,
  8. Sve aplikacije slati na e-mail: fondacijaljiljan@icnab.com.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 31. jula 2019. godine.

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.02.2020. // Konkurs je otvoren još 7 dana.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 04.02.2020. // Konkurs je otvoren još 7 dana.

Konkurs Općine Kiseljak za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2019/20. godini

Rok za prijavu: 05.02.2020. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Natječaj Općine Vitez za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2020. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2020. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja iz SBK za akademsku 2019/20. godinu