Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 08.05.2020.

Rok za prijavu: Srijeda, 15.07.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija "Proljeće"Adresa:Rudarska 72, 75000 Tuzla, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 35 210 410Email:[email protected]URL:www.proljece.org

Konkurs Fondacije "Proljeće" Tuzla za dodjelu stipendija svim trenutnim i budućim učenicima srednjih škola i studentima u šk./ak. 2020/21. godini

Konkurs je istekao!

FONDACIJA “PROLJEĆE” TUZLA
Rudarska 72, Irac Tuzla
raspisuje


KONKURS

za dodjelu stipendija svim trenutnim i budućim učenicima srednjih škola u školskoj 2020/21. godini i svim budućim i trenutnim studentima za školsku 2020/21. godinu.

 

Član 1.

Direktor Fondacije “Proljeće” Tuzla na osnovu člana 9. Statuta Fondacije ( broj: UO1HG-01/12 od 07.05.2012. godine) raspisuje konkurs za dodjelu stipendija svim trenutnim i budućim učenicima srednjih škola u školskoj 2020/21. godini i svim budućim i trenutnim studentima za školsku 2020/21. sa teritorije Bosne i Hercegovine u školskoj 2020/21. godini.

 

Član 2.

Stipendije se dodjeljuju za školsku 2020/21. godinu, počevši od 1. septembra 2020. do 30. juna 2021. godine za učenike i od 01. oktobra 2020. do 31. jula 2021.godine za studente.

Stipendije se realiziraju kroz participaciju troškova smještaja na način da se u boravišnim prostorijama Fondacije “Proljeće“ u Tuzli, korisnicima subvencioniraju troškovi smještaja i ishrane u toku školske 2020/21. godine (septembar – juni, 10 mjeseci srednjoškolci) i ( oktobar-juli, 10 mjeseci studenti )

Član 3.

Način stipendiranja i iznosi stipendija

Fondacija subvencionira troškove smještaja i ishrane u iznosu 60 – 100 % i na osnovu Pravilnika o uslovima i kriterijima za dodjelu stipendija i odobravanja pomoći povezane sa obrazovnim kulturnim i humanitarnim aktivnostima učenici/studenti participiraju maksimalno u iznosu od 70 do 170 KM.

 

Član 4.

Opći kriteriji i uvjeti

Pravo na stipendiju u objektima za smještaj Fondacije i način provođenja postupka biće određen na osnovu sljedećih kriterija:

  1. Stipendista popunjava aplikaciju za dobivanje stipendije do krajnje utvrđenog roka u obavijesti, koja je postavljena na oficijelnoj stranici Fondacije ili neposredno prilikom vršenja prezentacije Fondacije u školama-eliminatorni kriterij
  2. Potvrdu o završenom razredu škole/godine studija donijeti poslije podnošenja aplikacije- eliminatorni kriterij
  3. Za prvi razred srednje škole/prvu godinu studija uspjeh (prosjek ocjena) kojeg je Stipendista ostvario u prethodnom školovanju (osnovna škola/srednja škola), za drugi i ostale razrede srednje škole/drugu i ostale godine studija uspjeha (prosjek ocjena) kojeg Stipendista ostvaruje u školi/studiju za prethodne školsku/studijsku godinu
  4. Obavljenog intervju Stipendiste sa komisijom određenom od strane direktora Fondacije na osnovu čega se utvrđuje opći dojam o Stipendisti
  5. uspjeh učenika/studenta koji imaju prosjek 5,00/10,00 odnosno koji su učenici generacije
  6. opće materijalne situacije Stipendiste,
  7. rezultati učenika/studenata ostvareni na raznim takmičenjima
  8. učenici/studenti koji imaju određene, posebne sklonosti (gluma, pjevanje, sviranje, slikanje, pisanje itd.), dokazive određenim certifikatima ili to pokažu pred Komisijom Fondacije (fomiranu od strane direktora) se posebno vrednuju
  9. učenici/studenti koji nemaju jednog ili oba roditelja, oni iz povratničkih mjesta i koji imaju bolesnog jednog ili oba roditelja

Za sve navedene kriterije potrebno je dostaviti kopiju dokumenata koji se donose na zvanični intervju na koji će svi kandidati biti pozvani.

 DOKUMETI

Član 5.

Način prijave na konkurs
a) pravo prijave na Konkurs imaju svi učenici završnih razreda osnovnih škola i svi učenici srednjih škola, a prijava se može izvršiti putem online aplikacije za  srednjoškolce: APLIKACIJA ZA SREDNJOŠKOLCE

b) pravo prijave na Konkurs imaju svi učenici završnih srednjih škola i svi trenutni studenti, a prijava se može izvršiti putem online aplikacije za studente: APLIKACIJA ZA STUDENTE

Sve dodatne informacije u vezi s načinom prijave na Konkurs dostupne su putem e-mail adrese: [email protected] ili na web stranici Fondacije: http://proljece.org/

 

Član 6.

Rok za prijavu
a) konkurs stupa na snagu danom objave;
b) posljednji dan za prijavu za srednjoškolce je 31. juni, a za studente je 15. juli 2020. godine.

 

S poštovanjem,

Tuzla: 08.05.2020.godine                                                                                                                                                       

Direktor Fondacije,
Senad Lepić

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu