Utorak, 28. Juni 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 01.11.2021.

Rok za prijavu: Srijeda, 24.11.2021.

Izvor: Grad Bihać

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Open Society InstituteAdresa:400 West 59th Street New York, NY 10019 USATelefon:1-212-548-0600Fax:1-212-548-4600Email:[email protected]URL:www.soros.org

Konkurs Grada Bihaća za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/22. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 11. i 13. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15), i Odluke o utvrđivanju broja korisnika i mjesečnog iznosa stipendije u akademskoj 2021/2022 godini („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 11/21) gradonačelnik Grada Bihaća, RASPISUJE:


K O N K U R S
za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022. godini


BROJ KORISNIKA I MJESEČNI IZNOS STIPENDIJE

Iz sredstava budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu stipendirat će se 20 novih korisnika dodjelom stipendije redovnim studentima visokoškolskih ustanova koji studiraju na preddiplomskom (I ciklus) i diplomskom (II ciklus) studiju.

Stipendije će se dodijeliti za deficitarna i ostala zvanja kako slijedi:

a) za deficitarna zvanja za prvu godinu studija   5 stipendija
b) za deficitarna zvanja za drugu i više godine studija   5 stipendija
c) za ostala zvanja za prvu godinu studija    5 stipendija
d) za ostala zvanja za drugu i više godine studija    5 stipendija


Stipendije sa isplaćuju za deset mjeseci tekuće akademske godine u mjesečnom iznosu od 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka).

Gradonačelnik Grada Bihaća je u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja korisnika i mjesečnog iznosa stipendije u akademskoj 2021/2022 godini, Zaključkom broj: 07/2-34- 5710/21 od 20.10.2021. godine, utvrdio listu deficitarnih zanimanja za akademsku 2020/21. godinu, kako slijedi:

 • profesor fizike
 • profesor informatike
 • profesor elektro-tehnike
 • inžinjer geodezije
 • profesor sociologije
 • profesor psihologij
 • profesor biologije
 • inžinjer fizike
 • inžinjer rudarstva
 • inžinjer zaštite na radu
 • profesor muzičke kulture
 • doktor opće medicine
 • svi doktori specijalisti


UVJETI ZA STICANJE PRAVA NA STIPENDIJU

Pravo na dodjelu stipendije ima student koji ispunjava slijedeće opće uvjete:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima prebivalište na području Grada Bihaća u vremenskom trajanju od najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendija,
 • da ima status redovnog studenta,
 • da nije, osim iz opravdanog razloga ( što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljao godinu studija,
 • da ne koristi odobreni kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koja imaju karakter stipendije.


Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti na svim godinama studiranja..

NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava na konkurs podnosi se putem pošte na adresu: Grad Bihać, ul. Bosanska br.4. sa naznakom: Prijava na konkurs Komisiji za dodjelu stipendija putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti. Prijava se može predati i neposredno u zgradi Gradske uprave - Centar za pružanje usluga građanima ( Šalter sala), svakim radnim danom od 7 do 15 i 30 sati.

Uz prijavu na konkurs, prilaže se slijedeća dokumentacija:

 • uvjerenja o prebivalištu MUP-a USK-a (CIPS) izdato poslije datuma objave konkursa, a kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na području grada Bihaća u trajanju od najmanje 6 mjeseci,
 • potvrda o upisu na fakultet o redovnom studiranju u tekućoj akademskoj godini, a koja ne smije biti starija od 3 mjeseca,
 • kopiju svjedočanstava srednje škole ili potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija,
 • ovjerenu izjavu da ne koristi kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježja stipendije,
 • kućnu listu.


Uz prijavu na konkurs aplikanti mogu priložiti i:

 • dokaz o socijalno-materijalnom stanju,
 • dokaz o porodičnim prilikama (bez jednog ili oba roditelja),
 • dokaz o invalidnosti roditelja 80% i više,
 • dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji,
 • dokaz o primanju socijalne pomoći.


Javni konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Grada Bihaća, na web stranici grada i dnevnom listu Oslobođenje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

KONKURSI