Četvrtak, 28. Januar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 10.11.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 10.12.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad CazinAdresa:Trg prvog Predsjednika Predsjedništva R BiH Alije Izetbegovića br.1, 77220 Cazin, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)37 515 300Email:[email protected]URL:http://www.opcinacazin.ba/

Konkurs Grada Cazin za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 37.stav 2. Odluke o izvršenju Budžeta grad Cazin za 2020. godinu («Službene ovine grada Cazin», broj: 1/20) i člana 15 stav 4.,5.,6. i 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Cazin broj: 01/GN- 34- 13232 /20 od 20.10.2020. godine, Komisija za dodjelu stipendija raspisuje:


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima
za akademsku 2020/2021. godinu

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti na visokoškolskim ustanovama u BiH, čiji je osnivač Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt prvog ciklusa studija na akademskim studijskim programima za sticanje diplome akademskog prvog ciklusa studija u trajanju tri studijske godine odnosno 180 ECTS bodova ili četiri godine sa 240 ECTS bodova, državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem na području Grada Cazin.

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na obrscu Prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendije.

Zahtjevu iz prethodnog stava, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti slijedeće dokumente:
 1. Potvrdu o prebivalištu studenta koji se javlja na stipendiju, (CIPS)
 2. rodni list (kopija) studenta koji se javlja na stipendiju,
 3. uvjerenje o državljanstvu (kopija) studenta koji se javlja na stipendiju,
 4. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu – da su prvi put upisali akademsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,
 5. ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena odnosno ovjerena fotokopija svjedočanstva za četvrti razred srednje škole i svjedočanstva o maturi za studente koji su upisali prvu godinu studija,
 6. dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima i ostale dokaze vezano za kriterije bodovanja,
 7. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
 8. dokaz o svim mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od tri mjeseca (platna lista, kopija čeka i drugi adekvatni dokument).
 9. Uvjerenje JU „Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, poslovnica Cazin za sve nezaposlene članove domaćinstva ili uvjerenje Poreske uprave da ne ostvaruju nikakva primanja, za one koji se ne vode na Zavodu za zapošljavanje ili potvrda o školovanju,
 10. potvrda ili rješenje o sudjelovanju roditelja u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu,
 11. rješenje o utvrđivanju invalidnosti i odgovarajuća medicinska dokumentacija,
 12. odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje ( za umrle: kopija izvoda iz matične knjige umrlih, za nestale: kopija izvoda iz matične knjige rođenih,za nepoznate: izjava),
 13. Ovjerenu ličnu izjavu da podnosilac zahtjeva ne prima stipendiju, kredit od drugih davalaca stipendije,
 14. ostalu dokumentaciju potrebno u skladu s Pravilnikom.

Tražena dokumentacija (originali i ovjerene fotokopije) ne smije biti starija od šest mjeseci, osim izvoda iz matičnih knjiga koji su trajnog karatera.

Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnim dokumentima dostavljaju se gradskoj upravi Cazin putem pošte na adresu: Grad Cazin, Trg prvog Predsjednika Predsjedništva R BiH Alije Izetbegovića br.1, a mogu se predati i neposredno u zgradi Gradske uprave, šalter broj 1. svakim radnim danom od 07.30 do 15.00 sati.
 
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
 
PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Hasan Salkić. profesor

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.02.2021. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj HKD Napredak za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije

Rok za prijavu: 04.02.2021. // Konkurs je otvoren još 7 dana.

Konkurs Općine Kiseljak za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020/21. godini

Rok za prijavu: 09.02.2021. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2021. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja iz SBK za akademsku 2020/21. godinu