Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 24.06.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 09.07.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: II ciklus (Master)
III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad Istočno SarajevoAdresa:Ulicа Vukа Kаrаdžićа broj 30, 71 123 Istočno Novo Sаrаjevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)57 34 27 32Fax:+387 (0)57 34 27 32URL:www.gradistocnosarajevo.net

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija za akademsku 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!


Na osnovu člana17. stav 4 Zakona o studentskom standardu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/8), člana 82, stav 3 Zakona o lokalnoj  samoupravi . („Službeni  glasnik Republike Srpske  “, broj 97/16),   i člana 75 Statuta grada Istočno Sarajevo («Službene novine grada Istočno Sarajevo», broj 20/17 ),    i člana 3 .  Pravilnika o  dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija broj 02-022-6/19 od 03. 10. 2019.god gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo raspisuje:
 


J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija

 

 
Raspisuje se Javni  konkurs za  dodjelu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija . Iznos i broj stipendija  za svaku akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik grada Istočno Sarajevo u skladu sa raspoloživim namjenskim budžetskim sredstvima
 

II 

 
Opšti i posebni uslovi za učešće na Javnom konkursu :   
 
Pravo učešća na konkursu imaju  studenti drugog i trećeg ciklusa koji studiraju na Univerzitetu Istočno Sarajevo.
Student drugog ciklusa  koji konkuriše za stipendiju ne može  biti stariji od 34 godine, odnosno student trećeg ciklusa  ne može  biti  stariji od 38. godina.
Kandidati mogu koristiti  sredstva iz budžeta Grad Istočno Sarajevo samo jednom.
Stipendije se dodjeljuju samo kandidatima koji studiraju na Univerzitetu Istočno Sarajevo i imaju stalno prebivalište na području grada Istočno Sarajeva  
Prilikom odabira  kandidata koji su konkurisali prednost će imati kandidati koji se nalaze u naučno nastavnom procesu
 

III
 

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs  kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova 
  1. Kopiju indeksa drugog ili trećeg ciklusa
  2. Uvjerenje o prebivalištu-ne starije od šest mjeseci.
  3. Izvod iz matične knjige rođenih.
  4. Potvrdu ustanove o zaposlenju ako je kandidat zaposlen.
  5. Kratka biografija
  6. Dokaz o učešću u nastavnonaučnom procesu (ako je kandidat zaposlen na nekoj od javnih visokoškolskih ustanova)   
  7. Tekući račun
        

IV 

 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, odnosno na 
www.gradistocnosarajevo.net
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijava za Javni konkurs podnosi se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu: Grad Istočno Sarajevo – Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Javni konkurs za  dodjelu stipendija  studentima  drugog i trećeg ciklusa za 2019/20 god.“, Stefana Nemanje 14, Istočno Novo Sarajevo, a predaje se u prijemnoj kancelariji Grada - Protokol, lično ili poštom.

G R A D O N A Č E L N I K 
Nenad Vuković

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu