Ponedjeljak, 20. Septembar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 24.06.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 09.07.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad Istočno SarajevoAdresa:Ulicа Vukа Kаrаdžićа broj 30, 71 123 Istočno Novo Sаrаjevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)57 34 27 32Fax:+387 (0)57 34 27 32URL:www.gradistocnosarajevo.net

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 75. Statuta Grada Istočno Sarajevo („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“, broj 20/17) i člana 3. Pravilnika o dodjeli  stipendija  studentim broj 02-022/-5/19 od 03. 10. 2019  godine  gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo raspisuje:


J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2019/2020. godini

 

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu 65 (šezdeset pet) stipendija iz budžeta Grada Istočno Sarajevo za školsku 2019/20 godinu studentima na redovnim studijama treće i viših godina studija prvog ciklusa javnih visokoškolskih ustanova.
 

II 

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju studenti iz prethodne tačke koji su prvi put upisani kao redovni studenti, sa stalnim prebivalištem na području grada Istočno Sarajevo, a da nisu korisnici druge stipendije. 
Izuzetno od prethodnog stava, pravo učešća na konkursu imaju i studenti prve godine koji su proglašeni maturantom  generacije u srednjim školama na području grada Istočno Sarajevo.
 

III

Studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati i sledeći poseban uslov, da imaju položene ispite iz predhodne godine studija sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,00 i više.
        

IV 

Kriterijumi za dodjelu stipendija propisani su Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima, a odnose se na:
  • Uspjeh u prethodnim studijskim godinama
  • Upisana godina studija

Visina stipendije iznosi 100,00 KM ( stotinu konvertibilnih maraka), mjesečno i isplaćuje se deset mjeseci.
 

VI 

Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs  kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova: 
  1. Uvjerenje o upisanoj godini na fakultetu,
  2. Uvjerenje o položenim ispitima – prosjek ocjena,
  3. Ovjerena izjava da učesnik konkursa nije korisnik druge stipendije,
  4. Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od šest mjeseci,
  5. Dokaz srednje škole o proglašenju, "Učenika generacije"
  6. Tekući račun 


VII 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, odnosno na web stranici Grada
www.gradistocnosarajevo.net
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijava za Javni konkurs podnosi se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu: Grad Istočno Sarajevo – Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Javni konkurs za dodjelu studentskih stipendija 2019/2020.god.“, Stefana Nemanje 14, Istočno Novo Sarajevo, lično u prijemnoj kancelariji Grada -Protokol, ili poštom.

G R A D O N A Č E L N I K 
Nenad Vuković

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija kompanije Klika za 2021/22. školsku godinu

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu