Ponedjeljak, 05. Decembar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 27.09.2022.

Rok za prijavu: Petak, 21.10.2022.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad LaktašiAdresa:Karađorđeva 56, 78250 Laktaši, BiHTelefon:(+387)(051) 334 228Fax:(+387)(051) 334 258URL:https://grad-laktasi.com/

Konkurs Grada Laktaši za dodjelu stipendija srednjoškolcima u šk. 2022/23. godini

Konkurs je istekao!


Na osnovu člana 62. stav (1) tačka 5) Statuta Grada Laktaši (''Službeni glasnik Opštine Laktaši'', broj: 5/22) i člana 3. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola (''Službeni  glasnik Grada Laktaši'', broj: 8/22), Gradonačelnik,  dana 26.9.2022. godine  r a s p i s u j e


K O N K U R S
za dodjelu stipendija srednjoškolcima sa područja grada Laktaši
 

Pravo na stipendiranje imaju:

 • dobitnici diplome ''Vuk Karadžić'' (za 1. razred);
 • odlični učenici u svim razredima osnovne škole sa odličnim uspjehom u srednjoj školi (od 2. razreda);
 • talentovani učenici (posebna dokumentacija);
 • učenici potrebnih zanimanja (bravar-zavarivač, dizajner modni tehničar, tehničar modelar obuće, elektičar, pekar i konobar);
 • djeca RVI od I do IV kategorije invalidnosti.


Opšti uslov za dodjelu stipendije je prebivalište učenika i roditelja na području Grada Laktaši najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva po Konkursu.

Učesnici konkursa dužni su uz prijavu – molbu dostaviti:

 • uvjerenje o prebivalištu podnosioca molbe od Policijske stanice Laktaši/CIPS (prebivalište na području grada Laktaši najkraće 24 mjeseca prije podnošenja Molbe za dodjelu stipendije);
 • kopiju lične karte jednog roditelja (ako je izdana najmanje 24 mjeseca prije predaje molbe) ili uvjerenje o prebivalištu roditelja (CIPS); 
 • kućnu listu,
 • fotokopija tekućeg računa roditelja.

Posebni  dokumenti:
 • uvjerenje o upisanoj srednjoj školi-razredu;
 • svjedočanstvo i đačka knjižica iz osnovne škole, diploma ''Vuk Karadžić'';
 • svjedočanstvo prethodnog razreda srednje škole (za više razrede  srednje škole); 
 • za talente odgovarajući dokumenti koji to potvrđuju (diplome, priznanja);
 • za učenike korisnike porodične invalidnine rješenje o statusu (za  djecu RVI-a od I do IV kategorije  invalidnosti i djecu palih boraca).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Gradonačelniku, sa naznakom  ''Konkurs - srednjoškolske stipendije''
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs je otvoren do 21. oktobra, a biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli opštine Laktaši i internet stranici (www.grad-laktasi.com).
Potrebne  informacije  mogu  se  dobiti  u kancelariji br.38 na broj telefona 051/334-239.

NAČELNIK OPŠTINE
Miroslav Bojić

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.12.2022. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Grada Zvornik za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2022/23. godini

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za dvojni doktorat 2023.-2026.

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za postdiplomski studij za ak. 2023/24. godinu

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2022/23. godini