Ponedjeljak, 28. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 07.02.2020.

Rok za prijavu: Subota, 22.02.2020.

Izvor: Grad Visoko

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad VisokoAdresa:Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 32 73 25 00 Fax: +387 32 73 83 30Email:[email protected]URL:www.visoko.gov.ba

Konkurs Grada Visoko za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u šk. 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko za školsku 2019/2020. godinu, broj: 01/2-02-106/20  od 3.2.2020 godine, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje


KONKURS
za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa
područja općine Visoko za školsku 2019/2020. godinu


1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

    a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
    b) da imaju prebivalište na području Grada Visoko;
    c) da su učenici osnovnih škola (IX razred) i srednjih škola (I,II,III i IV razredi);
    d) učenici osnovnih škola, IX razred, koji svoj izvanredni status dokazuju

 • posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 • prosječnom ocjenom najmanje 5,0 iz prethodnog razreda;

     e) učenici srednjih škola, I razred, koji svoj izvanredni status dokazuju:

 • posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 • prosječnom ocjenom najmanje 5,0 iz prethodnog razreda;
 • diplomom učenika generacije iz osnovne škole. 

     f) učenici srednjih škola, II, III i IV razred, koji svoj izvanredni status dokazuju:

 • posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 • prosječnom ocjenom najmanje 4,8 iz prethodnog razreda.


2. Pravo učešća na konkursu nemaju:

 • učenici koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodne školske godine,
 • učenici koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.


3. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • Rodni list učenika;
 • Uvjerenje o državljanstvu za učenika (ne starije od 6 mjeseci);
 • Prijava prebivališta učenika (ne starija od 6 mjeseci);
 • Uvjerenje da je učenik upisan u školsku 2019/2020.godinu;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u školskoj 2018/2019.godini ili ovjerena kopija svjedočanstva za školsku 2018/2019 godinu;
 • Ovjerene kopije diploma i dokaza o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, na svim nivoima takmičenja, iz obrazovnih  predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 • Diploma učenik generacije (za učenike generacije osnovnih škola u školskoj 2018/2019.god);   
 • Ovjerena izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu (za maloljetne učenike ovjerena izjava roditelja da učenik ne prima stipendiju po drugom osnovu).


Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti original ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumenti se ne vraćaju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za finansije,privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko“ najkasnije do  24.02.2020. godine do 16 sati.

POMOĆNICA GRADONAČELNICE
Edina Ferizović s.r.

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 5 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu