Srijeda, 13. Novembar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 06.11.2019.

Rok za prijavu: Četvrtak, 21.11.2019.

Izvor: Grad Visoko

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad VisokoAdresa:Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 32 73 25 00 Fax: +387 32 73 83 30Email:info@visoko.gov.baURL:www.visoko.gov.ba

Konkurs Grada Visokog za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima u akademskoj 2019/20. godini

8 dana.

Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima I i II ciklusa studija sa područja Grada Visokog u akademskoj 2019/ 2020. godini, broj 01/2-02- 1262/19 od 06.11.2019. godine Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje


 K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima,
sa područja Grada Visoko u akademskoj 2019/2020. godini


1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Grada Visoko;
c) da su redovni studenti I i II ciklus studija na visokoškolskim ustanovama
    bez obzira na način finansiranja ( redovni koje finansira osnivač visokoškolske
    ustanove i redovni samofinansirajući);
d) studenti I godine studija, koji će svoj izvanredni status dokazati posebnim
    pohvalama i uspjesima u IV godini srednje škole (učenik generacije,
    pobjednik na kantonalnim i takmičenjima većih nivoa, te prosjekom
    ocijena 5 od I – IV razreda srednje škole);
e) da su studenti druge i viših godina studija sa minimalnim prosjekom
    ocjene od 9,00 tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom
    prosječnom ocjenom.


2. Pravo učešća na Konkursu nemaju:

 • studenti koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodnih akademskih godina;
 • studenti koji ponovo upisuju istu godinu studija;
 • studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.


3. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • Prijava prebivališta ( ne starija od 6 mjeseci)
 • Uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra;
 • Svjedodžbe I-IV razreda srednje škole (za studente I godine I ciklusa studija)
 • Dokaz o izboru učenika generacije (za studente I godine I ciklusa studija)
 • Uvjerenje, diplome o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnom, entitetskom državnom i međunarodnom takmičenju (za studente I godine I ciklusa studija)
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;
 • Za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;
 • Ovjerena izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu.


Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Konkurs je otvoren do 21.11.2019.godine, do 16 sati.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „ Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima I i II ciklusa studija sa područja Grada Visoko“, najkasnije do 21.11.2019.godine do 16:00 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti
Press Grada Visoko

KONKURSI

Rok za prijavu: 27.11.2019. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs Opštine Rogatica za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 25.11.2019. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Fondacije Hastor za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 26.11.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 25.11.2019. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Grada Bijeljina za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/20. godini