Nedjelja, 24. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 24.09.2018.

Rok za prijavu: Četvrtak, 15.11.2018.

Izvor: Islamska zajednica u BiH

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Islamska zajednica u Bosni i HercegoviniAdresa:Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 33 533 000Fax:+387 33 441 800Email:pisarnica@rijaset.baURL:www.islamskazajednica.ba

Konkurs Islamske zajednice u BiH za dodjelu 160 stipendija u šk./ak. 2018/19. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

Konkurs je istekao!

Na  osnovu  člana 2. i člana 5.  Pravilnika  o  dodjeli  stipendija  učenicima/studentima  Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  -  Ured za  društvenu  brigu  raspisuje


K O N K U R S

za dodjelu 160 stipendija u 
školskoj/akademskoj 2018/19.  godini iz Fonda Bejtu-l-mal

 
 1. Za studente - 100 stipendija
 2. Za učenike srednjih škola - 40 stipendija                       
 3. Za učenike i studente sa posebnim potrebama - 20 stipendija
 
Pravo prijave na konkurs imaju:
 

I
 

 1. svi  redovni  učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
 2. učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
 3. učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50
 4. studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
 5. učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija


II
 

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2018/19. godinu počevši od 01. septembra 2018. do 01. oktobra 2019. godine u mjesečnom iznosu od po:
a) 100,00 KM za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata)
b) 100,00 KM za studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata)
c) 150,00 KM za studente sa prosjekom 9.00 i više (deset mjesečnih rata)
 

III
 

1. OPĆI  KRITERIJI:
 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je redovan učenik jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili učenik neke od ostalih srednjih škola u BiH;
 • da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
 • da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
 • da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena;
 • da posjeduje dokumentaciju o socioekonomskom statusu porodice;
 • da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
 • da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

IV
 

Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:
 • Stipendije prema socijalnom statusu
 • Stipendije prema uspjehu
 • Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama
 
2. POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
a) Opća
 
 • Zahtjev za dodjelu stipendije  (preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta, Sarajevo, Zelenih beretki  br. 17);
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o redovnom upisu u školsku/akademsku 2018/19. godinu;
 • Kopiju svjedočanstva i diplome završnog razreda srednje škole
 • Kopiju indexa (prve i druge stranice)
 • Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 • Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje I ovjerava u općini);
 • Pismena izjava kandidata kojom se daje saglasnost Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa na elektronskim I printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje i ovjerava u općini)  

b)  Dokumentacija koja se boduje
 
 • Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita;
 • Dokaz o posebnim priznanjima I uspjesima prilikom školovanja I pohađanja mektebske nastave;
 • Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa - platna lista, penzije - ček penzije, invaliditeta - ček invalidnine, nezaposlenosti - uvjerenje Zavoda za zapošljavanje
 • Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)
 • Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini)
 • Dokaz o redovnom školovanju učenika/studenata u porodici (ovjeren u općini)
 
III  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA
 • Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta – Zelenih beretki  br. 17)
 • Potvrda o upisu školske 2018/19 godine
 • Uvjerenje o invaliditetu
 • Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica


V
 

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 15. novembar 2018. godine.


VI

 
Rezultati Konkursa će biti objavljeni  početkom januara 2019. godine na internet stranici Islamske zajednice, radiju BIR i Islamskim informativnim novinama Preporod. (Sistem bodovanja možete preuzeti klikom ovdje)


VII

 
Nepotpuni zahtjevi I neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje


VIII
 

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Ured za društvenu brigu
Zelenih beretki br. 17
71000 Sarajevo

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini