Srijeda, 08. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 24.09.2019.

Rok za prijavu: Petak, 15.11.2019.

Izvor: IZ u BIH

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Islamska zajednica u Bosni i HercegoviniAdresa:Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 33 533 000Fax:+387 33 441 800Email:[email protected]URL:www.islamskazajednica.ba

Konkurs Islamske zajednice u BiH za dodjelu 160 stipendija u šk./ak. 2019/20. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

Konkurs je istekao!


Na  osnovu  člana 2. i člana 5.  Pravilnika  o  dodjeli  stipendija  učenicima/studentima  Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  -  Ured za  društvenu  brigu  raspisuje


K O N K U R S

za dodjelu 160 stipendija u 
školskoj/akademskoj 2019/20.  godini iz Fonda Bejtu-l-mal
 

 
 1. Za studente - 100 stipendija
 2. Za učenike srednjih škola - 40 stipendija                       
 3. Za učenike i studente sa posebnim potrebama - 20 stipendija
 
Pravo prijave na konkurs imaju:
 

I
 

 1. svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
 2. učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
 3. učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50
 4. studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
 5. učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija


II
 

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2019/20. godinu počevši od 01. septembra 2019. do 01. oktobra 2020. godine u mjesečnom iznosu od po:
 1. 100,00 KM za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata)
 2. 100,00 KM za studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata)
 

III
 

1. OPĆI  KRITERIJI:
 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je redovan učenik jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili učenik neke od ostalih srednjih škola u BiH;
 • da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
 • da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
 • da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena;
 • da posjeduje dokumentaciju o socioekonomskom statusu porodice;
 • da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
 • da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

IV
 

Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:
 • Stipendije prema socijalnom statusu
 • Stipendije prema uspjehu
 • Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama
 
2. POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
a) Opća
 
 1. Zahtjev za dodjelu stipendije (strong style="margin: 0px; padding: 0px;">preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta, Sarajevo, Zelenih beretki  br. 17);
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Uvjerenje o redovnom upisu u školsku/akademsku 2019/20. godinu;
 4. Kopiju svjedočanstva i diplome završnog razreda srednje škole
 5. Kopiju indexa (prve i druge stranice)
 6. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 7. Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje I ovjerava u općini);
 8. Pismena izjava kandidata kojom se daje saglasnost Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa na elektronskim I printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje i ovjerava u općini)  

b)  Dokumentacija koja se boduje
 
 1. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita ;
 2. Dokaz o posebnim priznanjima I uspjesima prilikom školovanja I pohađanja mektebske nastave za proteklu godinu;
 3. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima / primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu : radnog odnosa – platna lista, penzije – ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje
 4. Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)
 5. Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini)
 6. Dokaz o redovnom školovanju učenika / studenata u porodici (ovjeren u općini)
 

III  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije
 2. Potvrda o upisu školske 2019/20 godine
 3. Uvjerenje o invaliditetu
 4. Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica


V
 

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 15. novembar 2019. godine.


VI

 
Rezultati Konkursa će biti objavljeni početkom januara 2020. godine na internet stranici Islamske zajednice, Radiju Bir i Islamskim informativnim novinama Preporod.


VII

 
Nepotpuni zahtjevi I neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje


VIII
 

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Ured za društvenu brigu
Zelenih beretki br. 17
71000 Sarajevo

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini