Subota, 27. Novembar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 30.09.2021.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 15.11.2021.

Izvor: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Islamska zajednica u Bosni i HercegoviniAdresa:Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 33 533 000Fax:+387 33 441 800Email:[email protected]URL:www.islamskazajednica.ba

Konkurs Islamske zajednice u BiH za dodjelu stipendija u šk./ak. 2021/22. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 2. i člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima / studentima i Odluke Rijaseta Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini - Ured za društvenu brigu raspisuje


K O N K U R S

 za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj 2021/2022. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

 • Za studente - 100 stipendija
 • Za učenike srednjih škola - 40 stipendija
 • Za učenike i studente sa posebnim potrebama – 20 stipendija

 

Pravo prijave na konkurs imaju:

I

 1. svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
 2. učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
 3. učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50
 4. studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
 5. učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija

II

 Stipendije se dodjeljuju za školsku / akademsku 2021 / 22. godinu počevši od 01. Septembra 2021. do 01. oktobra 2022. godine u mjesečnom iznosu od po:

 • 100,00 KM za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata)
 • 100,00 KM za studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata)

III

I OPĆI KRITERIJI:

 • da je redovan učenik jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili učenik neke od ostalih srednjih škola u BiH;
 • da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
 • da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
 • da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena ;
 • da posjeduje dokumentaciju o socioekonomskom statusu porodice;
 • da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
 • da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

IV

Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:

 • Stipendije prema socijalnom statusu
 • Stipendije prema uspjehu
 • Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama

II POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Opća

(za studente prve godine)

 • Kopiju indexa prve i druge stranice (svi studenti)
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine
 • Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 • Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini);
 • Pismena izjava kandidata kojom se daje saglasnost Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa na elektronskim I printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje I ovjerava u općini)

b) Dokumentacija koja se boduje

 • Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita ;
 • Dokaz o posebnim priznanjima i uspjesima prilikom školovanja I pohađanja mektebske nastave za proteklu godinu;
 • Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima / primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu : radnog odnosa – platna lista, penzije – ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje – biro, poreska uprava
 • Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)
 • Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini)
 • Dokaz o redovnom školovanju učenika / studenata u porodici (ovjeren u općini)

KONKURSI

Rok za prijavu: 15.12.2021. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni konkurs za dodjelu stipendija Opštine Kostajnica za školsku i akademsku 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 06.12.2021. // Konkurs je otvoren još 9 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021/22. godini