Srijeda, 17. Juli 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 16.07.2018.

Rok za prijavu: Srijeda, 15.08.2018.

Izvor: Kompanija Lanaco

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Kompanija LanacoAdresa:Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 51 33 55 00 Fax:+387 51 33 55 08 Email:Vanja.Stjepanovic@lanaco.comURL:www.lanaco.com

Konkurs Kompanije Lanaco za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u BiH i Srbiji za 2018. godinu

Konkurs je istekao!

Kompanija LANACO raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u BiH i Srbiji, sa sljedećih fakulteta:
 • Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, odsjek:
  za računarstvo i informatiku
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, odsjek:
  za računarstvo i informatiku
 • Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, odsjek:
  za računarstvo i informatiku
 • Univerzitet u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar, odsjek:
  računarstvo
 • Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, odsjek:
  za računarsku tehniku i informatiku
 • Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, odsjek:
  informacioni sistemi i tehnologije
 • Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, odsjek:
  elektrotehnika i računarstvo
 • Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, odsjek:
  informacione tehnologije
  informacione tehnologije-softversko inženjerstvo 

OPŠTI USLOVI:
 • Da je redovan student druge, treće ili četvrte godine prvog ciklusa studija na navedenim fakultetima
 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Srbije
 • Da u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu godinu studija
 • Da ima prosjek ocjena 7,50 i više u toku studija


POSEBNI USLOVI:

 • Učestvovanje i postignut uspjeh na domaćim i međunarodnim takmičenjima
 • Učestvovanje u odabranim domaćim ili međunarodnim studentskim, stručnim i naučnim projektima i konferencijama
 • Pohađanje drugog fakulteta
 • Patent ili inovacije


ŠTA STUDENT DOBIJA OD LANACO KOMPANIJE?

 • Zа pеriоd stipеndirаnja, dо zаvršеtkа prvog ciklusа studiја, studеnt mјеsеčnо dobija stipеndiјu u iznоsu оd 500 KМ odnosno 250 evra.
 • Nakon završetka studija LANACO obezbjeđuje studentu radno mjesto u kompaniji.

ОBAVEZE STUDENTA:
 • Da će završiti školovanje u redovnom roku do isteka apsolventskog staža, kako ne bi izgubio pravo na stipendiju.
 • Da će se nakon završetka studija staviti na raspolaganje kompaniji LANACO i zaključiti ugovor o radu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA?
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Potvrda o mjestu prebivališta
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrda o upisanoj godini studija, studijskom programu i prosjeku ocjena u toku studija
 • Potvrda s fakulteta da u toku studija nisu obnavljali nijednu godinu studija


KAKO SE PRIJAVITI I DO KADA TRAJU PRIJAVE?

 • Prijaviti se možete slanjem CV-a i motivacionog pisma na stipendije@lanaco.com


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA?

 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu LANACO-a.
  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 20 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu