Srijeda, 30. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 08.02.2019.

Rok za prijavu: Subota, 23.02.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽAdresa:Stjepana II. Kotromanića bb, 80101 Livno, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0) 34 20 09 00Fax:+387 (0) 34 20 09 00Email:[email protected]URL:www.vladahbz.com

Konkurs Ministarstva nauke, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10 za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 9.  Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/16), te Odluke o deficitarnim studijskim skupinama, broju korisnika i visini studentske stipendije, broj: 06-01-02-148/19. od 7. veljače 2019. godine, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa, raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih
studija s područja Hercegbosanske županije


I.

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija s područja Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija).


II.

Studentima u akademskoj 2018./2019. godini dodijelit će se osamnaest (18) stipendija u mjesečnom iznosu od 150,00 KM u deset (10) jednakih mjesečnih rata i to za:
 

Studij fizike – četiri (4) stipendije,  
Studij matematike – četiri (4) stipendije, 
Studij njemačkog jezika – dvije (2) stipendije, 
Studij kemije – dvije (2) stipendija, 
Studij edukacijsko rehabilitacijskog smjera -  dvije (2) stipendije,
Studij logopedije – dvije (2) stipendije, 
Studij psihologije – dvije (2) stipendije. 


III.

Pravo na sudjelovanje na Natječaju i dodjelu stipendije ima student državljanin Bosne i Hercegovine pod sljedećim uvjetima ako:
 

 1. je upisao ili pohađa diplomski ili dodiplomski studij naveden u točki II. Natječaja,
 2. ima stalno mjesto prebivališta na području Županije,
 3. savladava upisani studij bez ponavljanja godine,
 4. ne prima kredit ili stipendiju od drugog davatelja,
 5. je upisao diplomski studij i nije stariji od 26 godina,
 6. je upisao dodiplomski studij i nije stariji od 21 godina


IV.

Uz prijavu na natječaj zainteresirani studenti obvezni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
 

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o mjestu prebivališta koja ne može biti starija od tri (3) mjeseca,
 3. Uvjerenje/potvrda visokoškolske ustanove o redovitom upisu diplomskog ili dodiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini,
 4. Uvjerenje visokoškolske ustanove s prijepisom svih ocjena i izračunatim prosjekom, te podatkom je li student do sada ponavljao godinu,
 5. Ovjereni prijepis svjedodžbi o završenim razredima i svjedodžbama o završnom ispitu srednje škole (za studente koji su upisali prvi (I.) godinu),
 6. Ovjerena izjava studenta da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi.


V.

Lista prioriteta kandidata koji ispunjavaju uvjete iz točaka III. i IV. Natječaja utvrđuje se na temelju ostvarenog prosjeka ocjena iz prethodnih godina studija.


VI.

O dodjeljivanju stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiji kojim se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendija.

Ugovor o stipendiji zaključuju ministar i student.

VII.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Ministarstva i na službenoj WEB stranici Ministarstva. Popunjen obrazac prijave na Natječaj koji se može dobiti u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Stjepana II. Kotromanića bb., Livno, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

M I N I S T A R
Petar Galić

 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 3 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini