Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 05.03.2020.

Rok za prijavu: Utorak, 28.04.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS-aAdresa:Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:051/338-332Fax:051/338-846Email:[email protected]URL:www.vladars.net

Konkurs Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske zа dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za stipendiranje perspektivnih sportista Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 15/07), Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavljuje:


K O N K U R S

za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima, sportistima 
sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima 
koje se finasiraju iz budžeta Republike Srpske za 2020. godinu


Ministarstvo porodice, omladine i sporta će u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za stipendiranje perspektivnih sportista Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 15/07) i Pravilnikom o kategorizaciji sportova u Republici Srpskoj (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 100/13) pod uslovima utvrđenim ovim konkursom ukupno dodijeliti 60 stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.

1. NAMJENA SREDSTAVA

Sufinansiranje sportskih aktivnosti perspektivnih sportista, sportista sa invaliditetom i potencijalnih olimpijskih kandidata, koja na godišnjem nivou iznosi:
a) za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom – 2.000,00 KM; 
b) za potencijalne olimpijske kandidate – 3.000,00 KM.

 

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju sportisti koji ispunjavaju sljedeće uslove: a) da je državljanin Republike Srpske;
b) da je rođen 2002, 2003, 2004 ili 2005. godine;
v) da je član sportske organizacije – kluba koji je udružen u granski
    sportski savez Republike Srpske;
g) da se aktivno bavi sportskim aktivnostima u 2020. godini, te da je u
    prethodnim godinama (u 2018. i 2019. godini) ostvario značajne rezultate
    na zvaničnim međunarodnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim
    prvenstvima, takmičenjima u Republici Srpskoj i BiH;
d) da aktivno ispunjava obaveze prema klubu, reprezentaciji 
    Republike  Srpske  i drugim reprezentativnim selekcijama po izboru
    matičnog sportskog saveza Republike Srpske;
đ) da redovno pohađa školu ili fakultet i da se zalaže na svom stručnom obrazovanju.

 

3. KRITERIJUMI KONKURSA
Pri izboru stipendiste primjenjivaće se sljedeći kriterijumi:
a) ostvareni kontinuirani sportski rezultati u prethodnim godinama (u 2018. i 2019. godini)
    na zvaničnim međunarodnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim
    prvenstvima, takmičenjima u Republici Srpskoj i BiH u svojoj kategoriji;
b) razvijenost sportske grane u Republici Srpskoj kojoj sportista pripada;
v) uticaj ostvarenih sportskih rezultata na razvoj sportske
    grane i omasovljenje sporta u Republici Srpskoj;
g) postignuti uspjeh u redovnom školovanju.
 
4. POTREBNA DOKUMENTACIJA:
(1) Dokumentacija koja je neophodna da bi se prijava za dodjelu stipendije uzela u razmatranje:
      a) Prijava – (obrazac prijave možete dobiti na www.vladars.net – Ministarstvo porodice,
          omladine i sporta -Dokumenti).
     b) Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija).
     v) Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija).
     g) Potvrdu da je član sportske organizacije – kluba.
     d) Potvrda matičnog sportskog saveza Republike Srpske o postignutim sportskim
          rezultatima podnosioca prijave u predhodnoj godini.
     đ) Dokaz o redovnom školovanju (ovjerena kopija svjedočanstva ili potvrda
          škole sa obaveznim naznačenim uspjehom učenika).
     e) Kopija tekućeg računa otvorenog u banci sa sjedištem u Republici Srpskoj
         (u koliko se dostavi kopija tekućeg računa staratelja sportiste, neophodno je
         da se u prilogu dostavi i kopija lične karte staratelja) .
(2) Za sportiste sa invaliditetom ne važe uslovi tačke 2. stav 1. alineje b) i đ) Prava učešća.
(3) Za potencijalne olimpijske kandidate ne važi uslov tačke 2. stav 1. alineja b) Prava učešća.
 
5. OSTALE INFORMACIJE
(1) Ukoliko se kandiduje više sportista iz iste sportske organizacije za dodjelu
     stipendija, neophodno je da isti budu rangirani od strane sportske organizacije
     u skladu sa postignutim rezultatima, individualnim kvalitetima i sl.
(2) Za sportiste koji se kandiduju ispred Altetskog saveza Republike Srpske,
     Plivačkog saveza Republike Srpske, Smučarskog saveza Republike Srpske,
     je neophodno, da ih nadležni savez Republike Srpske nakon zatvaranja Konkursa,
     rangira u skladu sa ostvarenim rezultatima i međunarodnim rang listama,
     te svoju rang listu sportista dostave Ministarstvu u roku od sedam
     dana od dana zatvaranja Konkursa.
(3) Za dobijanje stipendije ''potencijalni olimpijski kandidat'' mogu se prijaviti samo
     sportisti koji se takmiče u sportskim granama, odnosno u granama sporta
     koje su zastupljene na olimpijskim igrama pod organizacijom
     Međunarodnog olimpijskog komiteta (International Olympic Committee).
 
Ovaj konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Ministarstva porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS ZA SPORTSKE STIPENDIJE''.
Podnosioci prijave na konkurs su dužni dostaviti vjerodostojne i tačne podatke, dokaze ili navode koji se traže ovim konkursom. Ukoliko se utvrdi da je podnosilac prijave dostavio netačne ili lažne podatke njegova prijava se neće uzeti u razmatranje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Odobrena sredstva će biti isplaćena do 31.12.2020. godine, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu Ministarstva porodice, omladine i sporta.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta zadržava pravo da izmjeni odobrena sredstva stipendija u pogledu visine iznosa u slučaju rebalansa Budžeta Republike Srpske u tekućoj 2020. godini, kao i u slučaju nepotpunog izvršenja operativnog finansijskog plana za 2020. godinu.
Konkurs se objavljuje u najmanje jednom štampanom mediju dostupnom na teritoriji Republike Srpske, kao i na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta (www.vladars.net – Ministarstvo porodice, omladine i sporta - Dokumenti).
Sve dodatne informacije po ovom konkursu, možete dobiti na tel: 051/338-338 (kontakt osoba: Nemanja Pećo).

M I N I S T A R
Sonja Davidović

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu