Ponedjeljak, 20. Septembar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 05.11.2019.

Rok za prijavu: Četvrtak, 05.12.2019.

Izvor: Mtel, a.d. Banja Luka

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Mtel, a.d. Banja LukaAdresa:Ul. Vuka Karadžića broj 6, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 51 240 100Fax:+387 51 211 150Email:[email protected]URL:www.mtel.ba

Konkurs m:tel-a za dodjelu stipendija istaknutim studentima prvog ciklusa studija u BiH za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Kompanija m:tel je 5. novembra 2019. godine objavila Konkurs o dodjeli 15 stipendija studentima prvog ciklusa studija u BiH, i to za studente III i IV godine i apsolvente. Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objave.

Studenti koji postanu m:stipendisti primaće mjesečno iznos od 300 KM do kraja prvog ciklusa studija.

Ko može postati m:stipendista?

m:stipendista može biti student treće, četvrte godine ili apsolvent prvog ciklusa studija sljedećih fakulteta:

Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, programi:

 • Računarstvo i informatika
 • Elektronika i telekomunikacije


Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, I. Sarajevo, odsjeci:

 • Računarstvo i informatika
 • Automatika i elektronika


Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, usmjerenja:

 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije


Koliki prosjek mora imati student koji želi da aplicira na ovaj konkurs?
Prosjek ocjena potreban da bi se student mogao prijaviti je 8 i iznad 8.

Koje uslove i kriterijume treba da ispunjava student, potencijalni m:stipendista?

Uslovi koje treba da ispunjava student su sljedeći:

 • da je redovan student treće i četvrte godine prvog ciklusa studija na navedenim univerzitetima u Bosni Hercegovini i apsolvent kome nije istakao apsolventski staž;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • da nisu korisnici studentske stipendije iz drugih izvora finansiranja;
 • da u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu godinu studija;
 • da nije stariji od 26 godina;
 • da ima prosjek ocjena od i veći od 8,00;
 • da je upisao studijski program iz jedne od naučnih oblasti navedenih u prvom pitanju.

Kriterijum

Osnovni kriterijum za dodjelu stipendija je prosjek ocjena studenta u toku studija.

Koja dokumenta je potrebno poslati na konkurs?

Uz popunjen obrazac prijave na konkurs (www.mtel.ba), sa CV-jem, adresom prebivališta i tel. brojevima, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova Konkursa.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova, student prilaže:

 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. potvrdu o mjestu prebivališta;
 4. potvrdu o upisanoj godini studija, studijskom programu/usmjerenju i prosjeku ocjena u toku studija;
 5. potvrdu sa fakulteta da u toku studija nije obnavljao nijednu godinu studija;
 6. izjavu kojom potvrđuje da nije korisnik stipendije iz drugih izvora finansiranja.

Dokazi o ispunjavanju navedenih uslova biti originali ili ovjerene kopije, a dokazi pod rednim brojem 2, 3, 4 i 5, ne stariji od tri mjeseca.

Gdje će se nalaziti podaci o pristiglim prijavama i rang lista kandidata?

Ukupan broj pristiglih prijava kao i rang-lista se objavljuju na internet stranici www.mtel.ba.

Šta u slučaju da neki student ima prigovor na rang-listu?

Studenti koji su podnijeli prijavu na konkurs imaju pravo prigovora na rang-listu, a podnose ga generalnom direktoru u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja rang-liste.

Šta stipendista dobija od kompanije?

 • zа pеriоd stipеndirаnja, dо zаvršеtkа I ciklusа studiја, studеnt mјеsеčnо dobija stipеndiјu u iznоsu оd  300 KМ;
 • na zahtjev studenta m:tel će omogućiti praksu u kompaniji, u trajanju do mjesec dana;
 • m:tel će imenovati stručnjaka u kompaniji koji će imati ulogu mentora studentu u toku obavljanja prakse;
 • stipendiraće studenta do završetka prvog ciklusa studija, ukoliko student ne izgubi pravo na stipendiju.

Šta student treba da učini kako bi ostao stipendista?

Student treba da završi školovanje u redovnom roku (do isteka apsolventskog staža koji traje najduže do 12 mjeseci), kako ne bi izgubio pravo na stipendiju.

Šta nakon završetka prvog ciklusa studija?

Nakon što stipendista m:tel-a završi prvi ciklus studija, a ukoliko mu m:tel ponudi zaključivanje ugovora o radu,dužan je da zaključi ugovor o radu sa kompanijom.

Do kada je rok za podnošenje prijave?

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 05.12.2019. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kako se prijave dostavljaju m:tel-u?

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol kompanije ili preporučenom poštom  na adresu:

Mtel, a.d. Banja Luka,

ul. Vuka Karadžića broj 2,

78 000 Banja Luka,

n/r predsjednika Komisije za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija, i sa naznakom NE OTVARATI.

 • Formular za prijavu možete preuzeti ovdje
 • Oglas konkursa u pdf-u možete preuzeti ovdje

Sve informacije u vezi sa konkursom za m:stipendiste možete dobiti putem e-mail adrese: [email protected]

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija kompanije Klika za 2021/22. školsku godinu

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu