Nedjelja, 29. Januar 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 01.12.2022.

Rok za prijavu: Subota, 31.12.2022.

Izvor: www.mtel.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Mtel, a.d. Banja LukaAdresa:Ul. Vuka Karadžića broj 6, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 51 240 100Fax:+387 51 211 150Email:[email protected]URL:www.mtel.ba

Konkurs m:tel-a za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u BiH za ak. 2022/23. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu Odluke broj: 1-01-61854/22 od dana 30.11.2022. godine, a u skladu sa članom 4. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija, raspisuje se
Raspisuje se Konkurs za dodjelu 15 (petnaest) stipendija za sljedeće grupe studenata:
 1. Studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji su upisali II godinu studija na studijskom programu Elektronika i telekomunikacije;
 2. Studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji su upisali III, IV godinu studija ili apsolventski staž na prvom ciklusu studija studijskog programa Elektronika i telekomunikacije – smjer telekomunikacije;
 3. Studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji su upisali III, IV godinu studija ili apsolventski staž na prvom ciklusu studija studijskih programa Računarstvo i informatika i Elektronika i telekomunikacije – smjer elektronika;
 4. Studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji su upisali III, IV godinu studija ili apsolventski staž na prvom ciklusu studija studijskih programa Računarstvo i informatika i Automatika i elektronika;
 5. Studenti Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli koji su upisali III, IV godinu studija ili apsolventski staž na prvom ciklusu studija studijskih programa Računarstvo i informatika i Telekomunikacije i informacione tehnologije;
 6. Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji su upisali III, IV godinu studija ili apsolventski staž na prvom ciklusu studija studijskog programa Matematika i informatika – Opšti smjer i Informatički smjer.
   

II

Ukupan broj od 15 (petnaest) odobrenih stipendija biće podijeljen na način:
 1. 4 (četiri) stipendije za studente iz tačke I podtačka 1) i 2) ovog konkursa,
 2. 7 (sedam) stipendija za studente iz tačke I podtačka 3), 4) i 5) ovog konkursa,
 3. 4 (četiri) stipendije za studente iz tačke I podtačka 6) ovog konkursa.


III

Uslovi za prijavu studenata na ovaj konkurs su:
 1. da su redovni studenti prvog ciklusa studija na univerzitetima iz tačke I ovog konkursa i apsolventi kojima nije istekao apsolventski staž;
 2. da nisu stariji od 26 godina;
 3. da nisu i da neće biti korisnici studentske stipendije koja ih obavezuje na zaposlenje po završetku stipendiranja;
 4. da su upisali studijski program iz naučne oblasti iz tačke I o vog konkursa.

IV

Kriterijumi za rangiranje prijavljenih studenata koji ispunjavaju uslove iz tačke III ovog konkursa su:
 1. prosjek ocjena studenata u toku studija, pri čemu prednost imaju studenti sa višom prosječnom ocjenom;
 2. broj obnovljenih godina studija, pri čemu prednost imaju studenti koji nisu obnavljali godinu ili imaju manji broj obnovljenih godina.
U slučaju da više studenata ima identične rezultate po navedeni m kriterijumima, komisija može organizovati dodatni intervju sa prijavljenim studentima kako bi donijela odluku o konačnoj rang-listi za dodjelu stipendija.

V

Uz popunjen prijavni obrazac i kratku biografiju (CV), studenti su dužni dostaviti:
 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. potvrdu o mjestu prebivališta;
 4. potvrdu o upisanoj godini studija, studijskom programu/usmjerenju i prosjeku ocjena u toku studija;
 5. potvrdu sa fakulteta o broju obnovljenih godina (uvjerenje o s tatusu studenta);
 6. izjavu studenta kojom potvrđuju da nisu i da neće biti korisnici studentske stipendije koja ih obavezuje na zaposlenje po završetku stipend iranja.

Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom stavu ove tačke mogu biti kopije originala, a dokazi o ispunjavanju uslova navedeni pod rednim brojem 2), 3), 4) i 5) ne smiju biti stariji od tri mjeseca. Kandidati koji budu izabrani za dodjelu stipendija naknadno će biti dužni da dostave originalne ili ovjerene kopije potrebnih dokumenata.

Dostavljeni dokumenti i informacije navedene u prijavi za dodjelu stipendija će se koristiti isključivo u svrhu rangiranja prijavljenih studenata i za izradu ugovora o stipendiranju.

VI

Komisija za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendije ima zadatak da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zatvaranja Konkursa, utvrdi tačan broj pristiglih prijava, razmotri prijave na Konkurs i u skladu sa tačkom 4. ovog konkursa utvrdi prijedlog rang-liste za dodjelu stipendija.
 
Ukupan broj pristiglih prijava, kao i rang-lista se objavljuju na web stranici kompanije Mtel – www.mtel.ba.
 
Studenti koji su podnijeli prijavu na konkurs imaju pravo prigovora na rang-listu, koji podnose generalnom direktoru u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rang-liste.

VII

 
Kompanija Mtel, kao davalac stipendije i studenti, kao korisnici stipendije, na osnovu konačne rang-liste zaključuju ugovor o stipendiranju, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Zaključivanjem ugovora o stipendiranju student se obavezuje:
 • da će završiti školovanje u redovnom roku (do isteka apsolventskog staža koji traje najduže do 12 mjeseci);
 • da će se nakon završetka prvog ciklusa studija staviti na raspolaganje kompanij Mtel i zaključiti ugovor o radu, ukoliko Mtel studentu, kao korisniku stipendije, ponudi zaključivanje ugovora o radu.
   

VIII

Visina mjesečne stipendije iznosi 300,00 KM za studente iz tačke I podtačka 1), 3), 4), 5) i 6) ovog konkursa, odnosno 400,00 KM za studente iz tačke I podtačka 2) ovog konkursa.

Ukoliko studenti iz tačke I podtačka 1) ovog konkursa u redovnom roku upišu III godinu studija na smjeru telekomunikacije, aneksom ugovora o stipendiranju će se iznos stipendija izjednačiti sa studentima iz tačke I podtačka 2) ovog konkursa.

IX

Konkurs je objavljen na web stranici kompanije Mtel – www.mtel.ba, dana 01.12.2022. godine.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol kompanije ili preporučenom poštom na adresu: “Mtel“, a.d. Banja Luka, ul. Vuka Karadžića broj 2, 78000 Banja Luka, n/r predsjednika Komisije za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija, i sa naznakom NE OTVARATI.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.02.2023. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Rok za prijavu: 16.02.2023. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 30.01.2023. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu