Nedjelja, 25. Avgust 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 19.12.2018.

Rok za prijavu: Petak, 18.01.2019.

Izvor: Općina Bugojno

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opcina BugojnoURL:www.opcina-bugojno.ba

Konkurs Općine Bugojno za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/18. i 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu čl. 40. Statuta Općine Bugojno (“Službene novine Općine Bugojno”, br. 7/07, 2/08 i 6/11),  Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/18.  i 2018/2019.godinu (“Službene novine Općine Bugojno”, broj:8/18 )  i  Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 8/18 ) , općinski načelnik raspisuje


K  O  N  K  U  R  S
za dodjelu stipendija redovnim studentima u
akademskoj 2017/2018. i 2018/2019. godini


I

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji imaju stalno prebivalište na području općine Bugojno najmanje šest mjeseci prije prijave na Konkurs i koji se školuju  u Bosni i Hercegovini.


II

Pravo na dodjelu stipendija nemaju:
  • vanredni studenti,
  • studenti apsolventi,
  • studenti koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,
  • studenti koji primaju stipendiju  od drugog davaoca,
  • studenati koji sa danom objave konkursa navršavaju 25. godina života.
  • studenti koji već imaju završen jedan od fakulteta.


III

Za akademsku 2017/2018. godinu dodjeljuje se 150 stipendija, a stipendije će se dodjeljivati sljedećim kategorijama studenata:

Kategorija 1: učenici generacije školske 2016/2017. godine,
                     koji su upisali redovni studij.
Kategorija 2: studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom (prosječna ocjena u
                     prethodnim godinama studija je iznad 8,5 odnosno 4,25).
Kategorija 3: studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez jednog ili
                     oba roditelja i djeca korisnici stalne socijalne pomoći).
Kategorija 4: djeca sa posebnim potrebama (invaliditeta 60% i više).
Kategorija 5: djeca šehida i poginulih boraca, RVI i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,
Kategorija 6: redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni jednom od prethodnih kategorija.
                     Broj stipenija ove kategorije će biti raspoređen nakon podjele u kategorijama 1.,2.,3.,4. i 5.
                     a po procentualnom učešću po godinama:
                     I godina 10% stipendija, II godina 10% stipendija,
                     III godina 20% stipendija, IV godina 20% stipendija,
                     V godina 20% stipendija,  VI godina 20% stipendija.
 

IV

Za akademsku 2018/2019. godinu dodjeljuje se 150 stipendija, a stipendije će se dodjeljivati po sljedećim kategorijama studenata:

Kategorija 1: učenici generacije školske 2017/2018. godine, 
                     koji su upisali redovni studij.
Kategorija 2: studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom (prosječna ocjena u 
                     prethodnim godinama studija je iznad 8,5 odnosno 4,25).
Kategorija 3: studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez jednog ili 
                     oba roditelja i djeca korisnici stalne socijalne pomoći).
Kategorija 4: djeca sa posebnim potrebama (invaliditeta 60% i više).
Kategorija 5: djeca šehida i poginulih boraca, RVI i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,
Kategorija 6: redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni jednom od prethodnih kategorija.
                     Broj stipenija ove kategorije će biti raspoređen nakon podjele u kategorijama 1.,2.,3.,4. i 5. 
                     a po procentualnom učešću po godinama:
                     I godina 10% stipendija, II godina 10% stipendija,
                     III godina 20% stipendija, IV godina 20% stipendija,
                     V godina 20% stipendija,  VI godina 20% stipendija.
 

V

Izbor kandidata vršit će se po Pravilniku o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 8/18) i na osnovu Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u  akademskoj 2017/2018. i 2018/2019. godini („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 8/18)

Dodjela stipendija izvršit će se po rang listi prioriteta koju će utvrditi Komisija Općinskog vijeća za  dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/2018. i 2018/2019 godinu.

Komisija će pregledati i razmotriti pristigle prijave na objavljeni Konkurs, utvrditi broj bodova za svakog kandidata i napraviti rang listu. Kandidati mogu uložiti prigovor na objavljenu rang listu u roku od osam dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bugojno.

Svi prijavljeni kandidati iz  člana III i IV iz  kategorija 1.,2.,3.,4. i 5.  sa uredno dostavljenom dokumentacijom će biti  dobitnici stipendije bez bodovanja.

Studenti iz kategorije 6. iz  člana III i IV  će biti bodovani na osnovu Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima.

Kandidati  u kategoriji 6 iz  člana III i IV, koji imaju primanja iznad 250,00 KM po članu domaćinstva nemaju pravo aplicirati na ovaj konkurs.

Broj stipendija  kategorije 6., po godinama  dodjelit će se procentualo od preostalog broja raspoloživih stipendija.        
 

VI

Ukupna sredstva za stipendije za akademsku 2017/2018.godinu iznose 150.000,00 KM.

Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata.
 
Visina mjesečne rate stipendije iznosi 100,00 KM.
 
Ukupna sredstva za stipendije za akademsku 2018/2019.godinu iznose 150.000,00 KM.
 
Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata.
 
Visina mjesečne rate stipendije iznosi 100,00 KM.

Po sprovedenom konkursu Općinska služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu sačinit će  Ugovor o stipendiranju studenata, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. Prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju student je dužan predočiti potvrdu sa fakulteta da je u statusu redovnog studenta (ne stariju od 15 dana).

Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke kojeg svaki kandidat obavezno dostavlja prilikom apliciranja na konkurs.
 

VII

Kandidati koji konkurišu za stipendije za akademsku 2017/2018.godinu i akademsku 2018/2019.godinu uz prijavu na konkurs potrebno je za svaku godinu odvojeno priložiti: Pogledati u prilogu!

VIII

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja (19.12.2018. godine). Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se lično i to odvojeno za svaku akademsku godinu u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu:
 
Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i  opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “ Komisija Općinskog vijeća za  dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/2018. i 2018/2019 godinu.

IX

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 

X

Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Bugojno – Služba za privredu,  društvene djelatnosti  i opću upravu (soba 112) ili na šalteru “Informacije” Centra za usluge građanima, na telefon broj:  030-509-225 i 030-509-271.

OPĆINSKI NAČELNIK
Hasan Ajkunić, prof.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.11.2019. // Konkurs je otvoren još 2 mjeseca, 12 dana.

Chevening Scholarships for International Students for the academic year 2019/2020

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu