Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 17.06.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 02.07.2020.

Izvor: Općina Bužim

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina BužimAdresa:505. Viteške brigade 26, 77245 Bužim, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 37 419 500Fax:+387 37 410 031Email:[email protected]URL:www.opcinabuzim.ba

Konkurs Općine Bužim za dodjelu stipendija za akademsku 2019/2020. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 3. Pravilnika o dpdjeli stipendija i drugih oblika financijske pomoći studentima općine Bužim za akademsku 2019/20. godinu, broj: 02-34-1698/20., Općinski načelnik Općine Bužim, objavljuje:


J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu stipendija za akademsku 2019/2020. godinu


I PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju svi redovni studenti dodiplomskih studija državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u općini Bužim na fakultetima i višim školama u Bosni i Hercegovini.

Stipendiju općine Bužim ne može ostvariti student koji je korisnik druge stipendije i koji obnavlja godinu studija.

II POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

  1. Prijava (zahtjev) sa kraćom biografije,
  2. Ujerenje o prebivalištu (CIPS),
  3. Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu ( da je upisao prvi put godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini),
  4. Prepis ocjena s fakulteta za redovne studente ( studenti II, II i IV godine studija) odnosno kopija svjedočanstva završnog razreda srednje škole i svjedočanstva o maturi za studente koji su upisali prvi put prvu godinu studija u akademskoj 2019/20. godini,
  5. Dokaz o ostvarenim rezultatima sa takmičenja i ostvarenim priznanjima,
  6. Dokaz o posebnim porodičnim prilikama,
  7. Dokaz da je kandidat bez jednog ili oba roditelja,
  8. Dokaz da je kandidat član porodice poginulog borca Armije RBiH, ratnog vojnog invalida (bez obzira na procenat invalidnosti) demobilisanog borca,
  9. Ovjerenu i potpisanu ličnu izjavu da nije korisnik druge stipendije (ovjerenu kod nadežnog organa za ovjeru potpisa).

Napomena: Kandidati koji ne dostave dokumente od tačke 1. do 4. i tačke 9. kako je navedeno, prijava istih se neće uzeti u razmatranje.

Iznos stipendije i broj stipendoista određuje Općinski načelnik, a u zavisnoti od broja pristiglih prijava na javni konkurs.

Visina raspoloživih sredstava koja se dodjeljuje iz budžeta općine Bužim za dodjelu stipendija za akademsku 2019/20. godinu iznosi 50.000,00 KM.

IV ROK ZA PRIJAVU

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na službenoj interent stranici općine BUžim.

V NAČIN PRIJAVE

Prijava na Javni konkurs sa potrebnim dokumentima dostavlja se lično na šalteru 4. općine Bužim ili putem pošte, na adresu: Općina Bužim, Ul. 5050. Viteške brdske brigade br. 26, 77245 Bužim, sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija općine Bužim, za akademsku 2019/2020. godinu"

VI OBJAVLJIVANJE REZULTATA JAVNOG KONKURSA

Rezultati konkursa za dodjelu općinskih stipendija bit će objavljeni na web stranici općine Bužim www.opcinabuzim.ba i oglasnoj ploči općine Bužim.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljeni dokumenti se ne vraćaju kandoidatima.

Obrađivač: Elvira M.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mersudin Nanić, dipl. ing. inf.

 

 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu