Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 29.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 15.11.2019.

Izvor: Općina Novi Grad Sarajevo

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Novi Grad SarajevoAdresa:Bulevar MNeše Selimovića 97, 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:033 297 100URL:www.novigradsarajevo.ba

Konkurs Općine Centar za stipendiranje nadarenih učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 69. Statuta Općine Centar Sarajevo – prečišćen tekst (˝Službene novine Kantona Sarajevo˝, broj 23/04), člana 5. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija „Prof. dr. Husein Kulenović“ nadarenim učenicima i studentima („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/17 i 33/18), Općinski načelnik raspisuje


K O N K U R S
za stipendiranje nadarenih učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini

 

Pravo na stipendiju imaju nadareni učenici i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskom ustanovama i imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo u neprekidnom trajanju od godinu dana do dana podnošenja prijave i to:
 1. učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom od 4,50, a učenici prvog razreda srednje škole koji su u toku osnovnog obrazovanja, odnosno od šestog do devetog razreda, stekli prosjek ocjena od najmanje 4,50;
 2. redovni studenti prve godine I ciklusa studija sa najmanjom prosječnom ocjenom od 4,50 iz završnog razreda srednje škole;
 3. redovni studenti I i II ciklusa studija koji prvi put upisuju tekuću akademsku godinu sa prosjekom ocjena od najmanje 9,00;
Prijavljeni kandidati će se bodovati po dva osnova za koja treba priložiti original ili ovjerenu kopiju dokumentacije:
 • rezultati postignuti u prethodnoj školskoj/akademskoj godini
  - svjedočanstvo o uspjehu u prethodnoj školskoj godini, a za
    učenike I razreda srednje škole svjedočanstvo o završenom IX razredu i
    uvjerenje o prosjeku ocjena za VI,VII i VIII razred;
  - uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini,
    a za studente I godine svjedočanstvo završnog razreda srednje škole;
  - potvrda o upisu u školsku/akademsku 2019/20.godinu
 • rezultati postignuti na takmičenjima
  - dokaz o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima;
  - Rodni list za kandidata;
  Uvjerenje o kretanju, a ako je kandidat maloljetan Uvjerenje o kretanju za roditelja/staratelja (MUP KS- PU Centar ili CIPS);
  - Izjava da učenik/student ne prima stipendiju po nekom drugom osnovu;
  - Izjava učenika/studenta, odnosno roditelja/staratelja ukoliko je učenik maloljetan kojom se daje saglasnost da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka, a za potrebe provođenja konkursne procedure;
Svi učenici i studenti prve godine I ciklusa sa prosjekom ocjena od 5,00, te studenti sa prosjekom ocjena od 9,50 ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na ukupan broj bodova prikupljen na osnovu drugih kriterija.
 
Dodjela stipendija vršit će se nakon usvajanja Budžeta za 2020. godinu, a ukupan broj stipendija koje će se dodijeliti u tekućoj školskoj/akademskoj godini, odredit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima za ovu namjenu.
Stipendije će se isplaćivati za 10 mjeseci školske/akademske 2019/2020. godine i to:
 • za srednje obrazovanje u iznosu od 80,00 KM i
 • za studente na visokoškolskim ustanovama u iznosu od 100,00 KM
 
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici/studenti koji primaju stipendiju po nekom drugom osnovu, koji su obnovili godinu i apsolventi.
 
Preliminarna rang lista izabranih kandidata, sa rokom za podnošenje prigovora, objavit će se na Web stranici i Oglasnoj ploči Općine Centar.
 
O konačnim rezultatima konkursa svaki prijavljeni kandidat će biti pismeno obaviješten. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Prijavu na Konkurs (koju možete naći na web strani www.centar.ba ili lično preuzeti na info-pultu Općine Centar Sarajevo) sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol Općine Centar Sarajevo ili poštom preporučeno na adresu Mis Irbina broj 1, uz naznaku "Prijava za stipendiju – nadareni učenici/studenti".
 
Rok za podnošenje prijave je 15.11.2019. godine.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu