Četvrtak, 28. Januar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 11.01.2021.

Rok za prijavu: Utorak, 09.02.2021.

Izvor: Općina Gornji Vakuf-Uskoplje

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Gornji Vakuf-UskopljeAdresa:Ul.Bistrička cesta, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i HercegovinaTelefon:030 494 068 Fax:030 494 101 URL:www.gornjivakuf-uskoplje.ba

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2020/21. godinu

12 dana.

Komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje


KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima
u akademskoj 2020/2021 godini


1. Pravo prijave na javni konkurs za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove

 • da su državljani BiH,
 • da imaju prebivalište na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje,
 • da su u statusu redovnog studenta,
 • da nisu u statusu apsolventa,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davaoca,
 • da su roditelji/staratelji studenta nositelji domaćinstva odnosno vlasnici obrta, trgovine, ugostiteljske radnje ili poduzeća izmirili obaveze prema JKP“ Radovina“,JKP „Vodovod i kanalizacija“ i općini Gornji Vakuf-Uskoplje.

2. Za akademsku 2020/2021 godinu dodjeljuje se 100 stipendija po godinama i to :

 • za prvu godinu ……………………………………………………………………… 15
 • za drugu godinu……… ……………………………………………………………… 20
 • za treću godinu……………………………………………………………………….. 20
 • za četvrtu, petu i šestu godinu (uključuje i drugi ciklus)………………… 45

3. Stipendiju će dobiti učenici generacije bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.
4. Stipendije se isplaćuju u 10 mjesečnih rata u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.
5. Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata jedne porodice.
6. Za konkurs je potrebno priložiti (original ili ovjerena kopija):

 • popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na info-pultu općine Gornji Vakuf-Uskoplje ili na www.gornjivakuf-uskoplje.ba
 • za studente I godine svjedodžbu završnog (IV) razreda srednje škole,
 • za studente ostalih godina uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
 • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti boračko invalidske zaštite, stalna socijalna pomoć),
 • uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 • uvjerenje od PIO/MIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
 • potvrda od škole za članove domaćinstva koji su učenici srednje škole,
 • kućnu listu,
 • uvjerenje o mjestu prebivališta ne starije od 30 dana,
 • uvjerenje u kojem se vidi da je student u akademskoj 2020/2021 godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe,
 • uvjerenje o statusu djeteta bez jednog ili oba roditelja (izvod iz Matične knjige umrlih),
 • potvrdu da je roditelj poginuo kao pripadnik OS BiH (A BiH, HVO, Policija),
 • dokaz od obrazovne ustanove za svakog člana domaćinstva koji se nalazi na studiranju,
 • izjavu da podnositelj prijave ne prima stipendiju od nekog drugog organa ili institucije ovjerenu od nadležnog organa (općina, notar),
 • uvjerenje da je student iz obitelji boračke populacije, CZ ili porodice logoraša,
 • rješenje o invaliditetu (70% i više) studenta-kandidata
 • kopija lične karte CIPS – obadvije strane,
 • dokaz da je učenik generacije,
 • potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP “Radovina“ Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Radovina“,
 • potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Gornji Vakuf- Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“,
 • potvrdu o plaćenoj komunalnoj naknadi općini Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik plaćanja komunalne naknade (Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove),

7. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se u zatvorenoj koverti lično na protokol u općini Gornji Vakuf- Uskoplje ili putem pošte preporučeno na adresu; Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Ul. Vrbaska bb, sa naznakom “Komisija za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

8. Dodjela stipendija će se vršiti u skladu sa usvojenim Kriterijima od strane Komisije i uslovima konkursa.

9. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Komisija ima pravo provjere dostavljenih podataka o plaćama i drugim naknadama u Poreznoj ispostavi Gornji Vakuf-Uskoplje i drugim pravnim subjektima i ukoliko se utvrdi da podaci ne odgovaraju stvarnom stanju takva prijava se neće uzeti u razmatranje.
Informacije na telefon broj: 030/265-403, 030/494-068.
Rezultati konkursa će se objaviti na oglasnoj ploči općine Gornji Vakuf-Uskoplje i na www.gornjivakuf-uskoplje.ba

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Branko Matijanić

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.02.2021. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj HKD Napredak za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije

Rok za prijavu: 04.02.2021. // Konkurs je otvoren još 7 dana.

Konkurs Općine Kiseljak za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020/21. godini

Rok za prijavu: 09.02.2021. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2021. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja iz SBK za akademsku 2020/21. godinu