Nedjelja, 24. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 15.10.2018.

Rok za prijavu: Utorak, 30.10.2018.

Izvor: Općina Gračanica

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina GračanicaEmail:info@opcina-gracanica.baURL:www.opcina-gracanica.ba

Konkurs Općine Gračanica za dodjelu stipendija studentima za ak. 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 36. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09), Odluke o broju i visini stipendija za učenike srednjih škola i studenata ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 7/18) i Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj:  8/15 i 8/17), Općinski načelnik r a s p i s u j e


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima za 2018/2019 godinu


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 61 stipendije u akademskoj 2018 / 2019 godini, za redovne studente upisane na Univerzitetima u BiH, koji imaju prebivalište na području općine Gračanica najmanje šest mjeseci prije raspisivanja konkursa za stipendije i nemaju stipendiju od drugog davaoca, u kategorijama:
 

 1. Učenici generacije (studenti I godine) 2 stipendije
 2. Studentima iz boračkih populacija 30 stipendija
  - Demobilisanim borcima 14 stipendija (studentima I godine 7 stipendija,
    i II, III, IV i V godine studija 7 stipendija)
  - Ratnim vojnim invalidima 7 stipendija (studentima I godine 4 stipendije,
    a studentima II, III, IV i V godine studija 3 stipendije)
  - Porodicama šehida i poginulih boraca 9 stipendija
    (studentima I godine 3 stipendije, a studentima II, III , IV i V godine studija 6 stipendija)
 3. Nadarenim studentima 6 stipendija
  (studentima I godine 2 stipendije, a studentima II, III, IV i V godine studija 4 stipendije)
 4. Studentima u deficitarnim zanimanjima 9 stipendija (studentima I godine 4 stipendije, a studentima II, III, IV i V godine 5 stipendija)
 5. Studentima iz porodica slabijeg imovnog stanja 14 stipendija
  (studentima I godine 6 stipendija, a studentima II, III, IV i V godine 8 stipendija)
 6. Studentima iz porodica kojima su srušeni objekti od poplava i klizišta a koji nisu stambenozbrinuti.

Studenti mogu konkurisati za dodjelu stipendija samo u jednoj od 6 navedenih kategorija.


II

Godišnja stipendija za studente iznosi 1.200,00 KM.


III - VII (pogledati u prilogu)


VIII

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerena fotokopija) dostaviti Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove - Centar za pružanje usluga građanima (nova zgrada Općine).
Dokumenti dostavljeni uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.


IX

Prijedlog lista za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Gračanica u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.


X

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a objavit će se u sredstvima javnog informisanja (lokalna radio stanica), web stranici Općine, oglasnim pločama boračkih udruženja i mjesnih zajednica.


XI

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nusret Helić
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini