Subota, 04. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 15.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 08.11.2019.

Izvor: Općina Gračanica

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina GračanicaEmail:[email protected]URL:www.opcina-gracanica.ba

Konkurs općine Gračanica za dodjelu stipendija studentima za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica ("Službeni glasnik Grada Gračanica", broj: 1/19), Odluke o broju i visini stipendija za učenike srednjih škola i studenata ("Službeni glasnik Grada Gračanica”, broj: 3/19) i Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj:  8/15 i 8/17), Gradonačelnik  r a s p i s u j e


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima za 2019./2020. godinu


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 62 stipendije u akademskoj 2019. / 2020. godini, za redovne studente upisane na Univerzitetima u BiH, koji imaju prebivalište na području grada Gračanica najmanje šest mjeseci prije raspisivanja konkursa za stipendije i nemaju stipendiju od drugog davaoca, u kategorijama:
 1. Učenici generacije (studenti I godine) 2 stipendije
 2. Studentima iz boračkih populacija 31 stipendija
  - Demobilisanim borcima 14 stipendija (studentima I godine
    7 stipendija, I II, III, IV i V godine studija 7 stipendija)
  - Ratnim vojnim invalidima 8 stipendija (studentima I godine 4 stipendije,
    a studentima II, III, IV i V godine studija 4 stipendije)
  - Porodicama šehida i poginulih boraca 9 stipendija (studentima II, III,
    IV i V godine studija 9 stipendija)
 3. Nadarenim studentima 6 stipendija (studentima I godine 2 stipendije,
  a studentima II, III, IV i  V godine studija 4 stipendije)
 4. Studentima u deficitarnim zanimanjima 9 stipendija (studentima I godine 4 stipendije,
  a studentima II, III, IV i V godine  5 stipendija )
 5. Studentima iz porodica slabijeg imovnog stanja 14 stipendija
  (studentima I godine 6 stipendija, a studentima II, III, IV i V godine 8 stipendija)
Studenti mogu konkurisati za dodjelu stipendija samo u jednoj od 5 navedenih kategorija.
 

II

Godišnja stipendija za studente iznosi 1.200,00 KM.


III


Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu nemaju studenti:  
 • ako nemaju prebivalište na području grada Gračanica najmanje šest mjeseci, prije raspisivanja konkursa za stipendije,
 • ako nisu državljani BiH,
 • ako nisu kao redovni studenti upisani na fakultet u Bosni i Hercegovini,
 • ako imaju prosjek manji od 9,00 za svaku  godinu školovanja i prosjek manji od 4,50 za studente I godine (samo za nadarene studente),
 • ako već primaju stipendiju ili kredit od drugog davaoca,
 • ako se nisu odlučili za neko od deficitarnih zanimanja u toj kategoriji,
 • ako su iz porodice čija su ukupna mjesečna primanja članova domaćinstva  veća od 50% prosječne neto plate F BiH  ostvarene u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku F BiH (samo u kategoriji slabijeg imovnog stanja),
 • koji su obnovili godinu školovanja/studija za koju konkurišu više od jednog puta,
 • koji su obnovili godinu školovanja/studija za koju konkurišu (samo za nadarene studente)
 • ako su u statusu apsloventa.

IV

Deficitarna zanimanja Grada Gračanica za studente su: elektrotehnika, mašinstvo, arhitektura i doktor medicine.
 

V

Studenti-učenici generacije uz zahtjev za dodjelu stipendije prilažu dokaz o državljanstvu i prebivalištu, potvrdu ili uvjerenje o upisu na fakultet i diplomu učenika generacije 2018/2019. godine.
 

VI-VII

(Pogledati u prilogu)


VII

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerena fotokopija) dostaviti Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove - Centar za pružanje usluga građanima.
Dokumenti dostavljeni uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.
 

IX

Prijedlog lista za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnim pločama Grada Gračanica u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.
 

X

Konkurs ostaje otvoren od 15.10.2019. godine do 08.11.2019. godine, a objavit će se u sredstvima javnog informisanja (radio Gračanica), web stranici Grada Gračanica, oglasnim pločama boračkih udruženja i mjesnih zajednica.
 

XI

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
 
GRADONAČELNIK 
Nusret Helić s.r.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 5 dana.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini

Rok za prijavu: 08.07.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Natječaj Općine Odžak za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/20. godini