Subota, 04. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 15.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 08.11.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina GračanicaEmail:[email protected]URL:www.opcina-gracanica.ba

Konkurs općine Gračanica za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica ("Službeni glasnik Grada Gračanica", broj: 1/19), Odluke o broju i visini stipendija za učenike srednjih škola i studenata ("Službeni glasnik Grada Gračanica”, broj: 3/19) i Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj:  8/15 i 8/17), Gradonačelnik  r a s p i s u j e
 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu


I


Raspisuje se konkurs za dodjelu 44 stipendije u školskoj 2019. / 2020. godini, za redovne učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Gračanica najmanje šest mjeseci prije raspisivanja konkursa za stipendije i nemaju stipendiju od drugog davaoca i to :
 
 1. Učenicima generacije 12 stipendija
 2. Učenicima iz kategorije  boračke populacije 13 stipendija
  - Demobilisanim borcima 8 stipendija (učenicima I razreda  4 stipendije, i
    učenicima II, III i IV razreda 4 stipendije).
  - Ratnim vojnim invalidima 5 stipendija (učenicima I razreda 2 stipendije, i
    učenicima II, III i IV razreda 3 stipendije).
 3. Nadarenim učenicima 6 stipendija
  (učenicima I razreda 2 stipendije, a učenicima II, III i IV razreda 4 stipendije).
 4. Učenicima u deficitarnim zanimanjima 5 stipendija
  (učenicima I razreda 2 stipendije, a učenicima II, III i IV razreda 3 stipendije).
 5. Učenicima iz porodica slabijeg imovnog stanja 8 stipendija
  (učenicima I razreda 3 stipendije, a učenicima II, III i IV razreda 5 stipendija).


II

Godišnja stipendija za učenike srednjih škola iznosi 600,00 KM.
 

III

Učenici mogu konkurisati za dodjelu stipendija samo u jednoj od 5 navedenih kategorija.
 
Učenici generacije uz zahtjev za dodjelu stipendije prilažu dokaz o državljanstvu/ prebivalištvu, potvrdu/ uvjerenje o upisu u srednju školu i diplomu učenika generacije 2018./2019. godine.
 

IV

Deficitarna zanimanja u Općini Gračanica za učenike su: kuhar, krojač, zidar, keramičar, bravar, električar i automehaničar.
 

V

Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu nemaju učenici srednjih škola:             
 • ako nemaju prebivalište na području grada Gračanica najmanje šest mjeseci prije raspisivanja konkursa za stipendije,
 • ako nisu državljani BiH,
 • ako nisu redovni učenici,
 • ako su obnovili godinu školovanja,
 • ako se ne školuju u srednjim školama u BiH,
 • ako već primaju stipendiju ili kredit od drugog davaoca,
 • ako su  učenici koji imaju prosjek manji od 4,50 samo za učenike iz kategorije nadarenih učenika,
 • ako se nisu odlučili za neko od deficitarnih zanimanja u toj kategoriji,
 • ako su iz porodice čija su ukupna mjesečna primanja članova domaćinstva veća od 50% prosječne neto plate F BiH  ostvarene u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku F BiH samo za učenike u kategoriji slabijeg imovnog stanja.


V-VII

(Pogledati u prilogu)


VIII

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerena fotokopija) dostaviti Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove - Centar za pružanje usluga građanima.
 
Dokumenti dostavljeni uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.


IX

Prijedlog lista za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnim pločama Grada Gračanica u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.
 

X

Konkurs ostaje otvoren od 15.10.2019. godine do 08.11.2019. godine, a objavit će se u sredstvima javnog informisanja (radio Gračanica), web stranici Grada Gračanica, oglasnim pločama boračkih udruženja i mjesnih zajednica.
 

XI

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
 
GRADONAČELNIK
Nusret Helić s.r.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 5 dana.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini

Rok za prijavu: 08.07.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Natječaj Općine Odžak za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/20. godini