Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 18.11.2019.

Rok za prijavu: Utorak, 03.12.2019.

Izvor: Općina Hadžići

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina HadžićiAdresa:Hadželi 114, 71240 Hadžići, Bosna i HrecegovinaTelefon:+387 33 475 900 Telefon:+387 33 475 952 Email:[email protected]URL:www.hadzici.ba

Konkurs općine Hadžići za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku/akademsku 2019/2020. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu Odluke broj: 03-38-3-7967/19. od 13.11.2019. godine, Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove,  r a s p i s u j e
 

KONKURS
za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima


Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima i to:

1. Za srednjoškolce ……..................45  stipendija
   
    - I razred     10 stipendija,
    - II raz.        10 
    - III raz       12
    - IV raz.      13

               
2. Za studente …………................. .55  stipendija
   
   - I godina      12 stipendija
   - II god.        12       ''
   - III god.      12       ''
   - IV god.      10       ''
   - V god.         6        ''
   - VI god.       3 stipendije.

Stipendije će se dodjeljivati za period trajanja školske/akademske 2019/2020 godine (deset mjeseci).

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove:

 1. Da su građani Bosne i Hercegovine;              
 2. Da imaju prebivalište – boravište na području Općine Hadžići;
 3. Da su redovno upisani učenici u školama – studenti na visokoškolskim ustanovama u F BiH;
 4. Izražen uspjeh u školi – fakultetu i to za:
  1. učenike, prosjek uspjeha iz prethodnog razreda od najmanje 4,00;
  2. studente, prosjek ocjena najmanji 7,00, te uspjeh iz srednje škole prosječna ocjena najmanja  4,00 za studente prve godine;


Na Konkurs ne mogu aplicirati kandidati:

 • koji se stipendiraju iz drugog izvora (drugi fondovi, firme ili javni sektor),
 • koji imaju u porodici nekoga ko prima stipendiju (brat ili sestra),
 • koji ponavljaju tekuću školsku godinu (više puta upis na tekuću godinu) i apsolventi,
 • kandidati stariji od 25 godina starosti, izuzev fakulteta šestogodišnjeg redovnog studija (ne odnosi se na master studij).

Uz popunjen obrazac prijave na Konkurs (obrasci prijave se mogu podići na prijavnici ili na Web stranici Općine), kandidati su dužni priložiti pismene dokaze o ispunjavanju uslova (ovjerene kopije dokumenata), i to:

Opći uslovi:       

 1. Izvod iz matične evidencije rođenih i uvjerenje o državljanstvu (matični Ured),
 2. Potvrdu od škole-fakulteta o redovnom upisu školske/akademske godine,
 3. Svjedočanstvo iz prethodnog razreda, odnosno potvrdu fakulteta o prodjeku ocjena prethodno položenih ispita.

Napomena: Služba će vršiti provjere mjesta prebivališta kandidata po službenoj dužnosti kod nadležnog organa.

Posebni uslovi za bodovanje:

a) kućna lista (šalter sala Općine),
b) potvrdu o primanjima punoljetnih članova domaćinstva (ili ptvrda
    od Biroa-Službe za zapošljavanje)
c) potvrde za pripadnost  porodici – šehida ili poginulog borca,
    RVI i demobilisanog borca, odnosno potvrda o civilnoj
    invalidnosti kandidata/kandidatkinje (BIZ)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja, odnosno oglasnoj tabli Općine.

Prijave se podnose u Općini Hadžići – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove  (prijemni protokol), Hadžići, ul. Hadželi broj 114., gdje se mogu dobiti i obrasci prijave. Dokumenti se neće vraćati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Hamdo Ejubović, dipl.ing.maš.    

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu