Srijeda, 22. Maj 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 15.11.2018.

Rok za prijavu: Petak, 30.11.2018.

Izvor: Općina Hadžići

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina HadžićiAdresa:Hadželi 114, 71240 Hadžići, Bosna i HrecegovinaTelefon:+387 33 475 900 Telefon:+387 33 475 952 Email:ohadzici@bih.net.baURL:www.hadzici.ba

Konkurs Općine Hadžići za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u ak. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu Odluke broj: 03-38-3-8965/18. od 12.11.2018. godine, Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove,  r a s p i s u j e
 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima


Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima i to:

 

 1. Za srednjoškolce ......45 stipendija
  -  I razred 10 stipendija,
  - II razred 10 stipendija,
  - III razred 12 stipendija,
  - IV razred 13 stipendija.
   
 2. Za studente ..... 55 stipendija
  - I godina  10 stipendija,
  - II godina 10 stipendija,
  - III godina 10 stipendija,
  - IV godina  7 stipendija,
  - V godina  5 stipendija,
  - VI godina 3 stipendija

Stipendije će se dodjeljivati za period trajanja školske/akademske 2018/2019. godine (deset mjeseci).

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove:

 1. Da su građani Bosne i Hercegovine;  
 2. Da imaju prebivalište – boravište na području Općine Hadžići;
 3. Da su redovno upisani učenici u školama – studenti na visokoškolskim ustanovama univerziteta u FBiH;
 4. Izražen uspjeh u školi – fakultetu i to za:
  a) učenike, prosjek uspjeha iz prethodnog razreda od najmanje 4,00;
  b) studente, prosjek ocjena najmanji 7,00, te uspjeh iz srednje škole
       prosječna ocjena najmanja  4,00 za studente prve godine;

Na Konkurs ne mogu aplicirati kandidati:

 • koji se stipendiraju iz drugog izvora (drugi fondovi, firme ili javni sektor),
 • koji imaju u porodici nekoga ko prima stipendiju (brat ili sestra),
 • koji ponavljaju tekuću školsku godinu (više puta upis na tekuću godinu) i apsolventi,
 • kandidati stariji od 25 godina starosti, izuzev fakulteta šestogodišnjeg redovnog studija (ne odnosi se na master studij).

Uz popunjen obrazac prijave na Konkurs (obrasci prijave se mogu podići na prijavnici ili na Web stranici Općine), kandidati su dužni priložiti pismene dokaze o ispunjavanju uslova (ovjerene kopije dokumenata), i to:

Opći uslovi:      

 1. Izvod iz matične evidencije rođenih i uvjerenje o državljanstvu (matični Ured),
 2. Potvrdu od škole-fakulteta o redovnom upisu školske/akademske godine,
 3. Svjedočanstvo iz prethodnog razreda, odnosno potvrdu fakulteta o prodjeku ocjena prethodno položenih ispita.

Napomena: Služba će vršiti provjere mjesta prebivališta kandidata po službenoj dužnosti kod nadležnog organa.

Posebni uslovi za bodovanje:

a) kućna lista (šalter sala Općine),
b) potvrdu o primanjima punoljetnih članova domaćinstva
    (ili ptvrda od Biroa-Službe za zapošljavanje)
c) potvrde za pripadnost  porodici – šehida ili poginulog borca, RVI i
    demobilisanog borca, odnosno potvrda o civilnoj invalidnosti  
     kandidata/kandidatkinje (BIZ)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja, odnosno oglasnoj tabli Općine.

Prijave se podnose u Općini Hadžići – Općinska služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove  (prijemni protokol), Hadžići, ul. Hadželi broj 114., gdje se mogu dobiti i obrasci prijave. Dokumenti se neće vraćati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Hamdo Ejubović, dipl. ing. maš.

KONKURSI

Rok za prijavu: 10.07.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 19 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 28.06.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 7 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu srednjoškolskih stipendija za šk. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 20.06.2019. // Konkurs je otvoren još 29 dana.

Javni poziv Vlade Japana za dodjelu MEXT stipendija za 2020. godinu