Nedjelja, 24. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 11.10.2018.

Rok za prijavu: Petak, 26.10.2018.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina IlidžaAdresa:Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 33 775 600 Fax:+387 33 775 777 Email:info@opcinailidza.baURL:www.opcinailidza.ba

Konkurs Općine Ilidža za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u šk./ak. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 6. Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj  39/13), Općinski načelnik Općine Ilidža na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje raspisuje


K O N K U R S
za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2018/2019. godini


Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
 3. da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola i redovni studenti fakulteta/akademija (javne visokoškolske ustanove) članica Univerziteta u Sarajevu;
 4. da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2015/2016.) imali sljedeći uspjeh u školi, odnosno fakultetu i to:
  d.1.) učenici prvog razreda srednjih škola koji su od trećeg do
          devetog razreda osnovne škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i 
          primjerno vladanje;
  d.2.) učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola i
          studenti visokoškolskih ustanova koji su u prethodnoj
          školskoj/akademskoj godini (2017/2018.) ostvarili
          sljedeći opći uspjeh:
          1) učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda sa prosječnom
              ocjenom 5,0 i primjerno vladanje,
          2) redovni studenti prve godine fakulteta/akademija sa
              prosječnom ocjenom 5,0 u završnom razredu srednje škole,
          2) redovni studenti fakulteta grupacije tehničkih i medicinskih
              nauka sa prosječnom ocjenom najmanje 7,5  i redovni
              studenti ostalih fakulteta/akademija sa prosječnom 
              ocjenom najmanje 8,0 ( I i II ciklus studija) koji nisu obnovili godinu;
 5. da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini od javnog sektora (općine, grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, fondova).

Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2018/2019. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH,
 2. Prijavu mjesta prebivališta,
 3. Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2018/2019. godinu kao redovan učenik-student,
 4. a) Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od trećeg do devetog razreda osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole,
 5. b) dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2017/2018. godini za učenike drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente prve godine studija,
 6. c) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2017/2018. godini za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija.
Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima  Općine Ilidža ili putem pošte na adresu: Općina Ilidža, Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža, Butmirska cesta 12 (telefon 033/775-717, 033/775-718 i 033/775-720).

Prijavu za konkurs možete preuzeti ovdje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Prof. dr. Senaid Memić

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini