Utorak, 24. Novembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 15.10.2020.

Rok za prijavu: Petak, 30.10.2020.

Izvor: Općina Ilidža

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina IlidžaAdresa:Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 33 775 600 Fax:+387 33 775 777 Email:[email protected]URL:www.opcinailidza.ba

Konkurs Općine Ilidža za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u šk./ak. 2020/21. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 6. Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj  39/13), Općinski načelnik Općine Ilidža na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje raspisuje


K O N K U R S
za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u
visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2020/2021. godini

 

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:
 
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
c) da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola i redovni studenti
    fakulteta/akademija ( javne visokoškolske ustanove)  članica Univerziteta u Sarajevu;
d.1.)  učenici prvog razreda srednjih škola koji su od trećeg do devetog razreda
         osnovne škole imali prosječnu ocjenu  5,0 i  primjerno vladanje;
d.2.)  učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola i studenti visokoškolskih
         ustanova koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2019/2020.)
         ostvarili sljedeći opći uspjeh:
 1. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda sa prosječnom ocjenom 5,0 i primjerno vladanje,
 2. redovni studenti prve godine fakulteta/akademija sa prosječnom ocjenom 5,0 u završnom razredu srednje škole,
 3. redovni studenti fakulteta grupacije tehničkih i medicinskih nauka sa prosječnom ocjenom najmanje 7,5  i redovni studenti ostalih fakulteta/akademija sa prosječnom  ocjenom najmanje 8,0 ( I i II ciklus studija) koji nisu obnovili godinu;
e) da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini od javnog sektora ( općine, grada, kantona , Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, fondova).
 
Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.
 
Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2020/2021. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.
 
 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH,
 2. Prijavu mjesta prebivališta,
 3. Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2020/2021. godinu kao redovan učenik- student,
 4. a) Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od trećeg do devetog razreda osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole,
  b) dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2019/2020. godini za učenike drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente prve godine studija,
  c) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2019/2020. godini za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija.

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starija od 6 mjeseci.
 
Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima  Općine Ilidža ili putem pošte na adresu: Općina Ilidža, Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža, Butmirska cesta 12 (telefon 033/775-717, 033/775-718 i 033/775-720).
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Prof. dr. Senaid Memić
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.12.2020. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2020/21. godini

Rok za prijavu: 27.11.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Grada Gračanica za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 30.11.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/21. godini