Srijeda, 30. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 20.11.2019.

Rok za prijavu: Petak, 20.12.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina JablanicaAdresa:Pere Bilića 25, 88420 Jablanica, BiHTelefon:+387 36 751 300Telefon:+387 36 753 215Email:[email protected]URL:www.jablanica.ba

Konkurs Općine Jablanica za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk./ak. 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 21.stav 1. Odluke o stipendijama Općine Jablanica-Prečišćeni tekst („Sl.glasnik općine Jablanica“, broj: 6/13), Komisija za stipendije na sjednici održanoj 19.11.2019. godine, r a s p i s u j e


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima i učenicima u školskoj 2019/2020. godini


I

Općina Jablanica dodjeljuje za školsku 2019/2020. godinu učenicima i studentima slijedeći broj stipendija po kategorijama:

Kategorija 1: Studenti ........... svi aplikanti;
Kategorija 2: Učenici srednjih škola ........20 stipendija;
Kategorija 3: Učenici srednjih škola, aktivni i zaslužni članovi sportskih
                        organizacija  ........... 10 stipendija;
Kategorija 4: Učenici srednjih škola iz porodica korisnika boračke zaštite ......20 stipendija;
Kategorija 5: Učenici iz reda romske nacionalne manjine ................ svi aplikanti;
Kategorija 6: Učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom i upisali su prvi razred JU “Srednja škola Jablanica” kao i ostali učenici upisani u JU “Srednja škola Jablanica” koji su prethodni razred završili odličnim uspjehom;............... svi aplikanti;
Kategorija 7: a) Učenici upisani u  JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja,, ............ svi aplikanti;
                      b) Učenici upisani u neku drugu srednju školu,  čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, a imaju prebivalište na području Općine Jablanica. ............ svi aplikanti. 

Broj stipendija u Kategoriji 1, Kategoriji  5, Kategoriji  6 i  Kategoriji  7, shodno  članu 18.  i članu 20. Odluke o stipendijama zavisit će od broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove  predviđene Odlukom o stipendijama.

 

II

Visina stipendija  utvrđuje se u mjesečnim iznosima:
Studenti  ...................................................................................... 100,00    KM
Učenici............................................................................................. 50,00    KM

III

Pravo učešća na konkursu imaju učenici i studenti koji ispunjavaju opće uslove:

  1. Učenici
  • da su državljani Bosne i Hercegovine,
  • da su redovni učenici osnovne ili srednje škole,
  • da im je prebivalište na području općine Jablanica , za kategorije 1,2,3,4,5 i 7 b), na dan donošenja ove Odluke.
  1. Studenti
  • da su državljani Bosne i Hercegovine,
  • da su redovni studenti na višim ili visokoškolskim ustanovama ,
  • da im je prebivalište na području općine Jablanica.

IV

Od IV do XII pogledati kompletan Konkurs u prilogu.

XII

Konkurs ostaje otvoren od  20. novembra 2019. godine do 20. decembra 2019godine.
Prijava se predaje u Šalter sali Općine.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave i dokumentacija neće se uzimati u razmatranje, niti je dozvoljeno dopunjavanje iste poslije isteka roka za konkurs.
Za dodatne informacije i uputstva vezana za popunjavanje prijava na konkurs i prikupljanje potrebne dokumentacije kandidati se mogu obratiti u Šalter salu Općine.
Obrazac prijave za dodjelu stipendije se može dobiti u Šalter sali Općine.

Predsjednik Komisije:
Alikadić Alen

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 3 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini