Ponedjeljak, 01. Mart 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 20.01.2021.

Rok za prijavu: Četvrtak, 04.02.2021.

Izvor: Općina Kiseljak

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina KiseljakAdresa:Bana Josipa Jelaĉića 41, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0) 30 87 78 24URL:www.opcina-kiseljak.org

Konkurs Općine Kiseljak za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020/21. godini

Konkurs je istekao!

Temeljem članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (''Sl. novine FBiH'' br.49/06 ), članka 39. Statuta Općine Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' br. 3/09), Načelnik Općine Kiseljak raspisuje: 
 

J A V N I  N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima
za tekuću akademsku 2020./2021. godini   


1. U akademskoj 2020./2021. godini dodijelit će se stipendije za studente i to:

I grupa Stipendije za studente I, II, II godine preddiplomskog sveučilišnog studija matematike i studente I i II godine diplomskog sveučilišnog studija matematike.

II grupa Stipendije za studente I, II, III, IV godine preddiplomskog i I i II godine diplomskog sveučilišnog studija ostalih zanimanja po temelju obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života.

Visina mjesečne stipendije koja se isplačuje deset mjeseci iznosi:

  • 200,00 (dvijestotine) KM za studente preddiplomskog i diplomskog studija matematike.
  • 100,00 (stotinu) KM za studente ostalih preddiplomskih i diplomskih studija.


2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • da je državljanin BiH,
  • da ima prebivalište na podruĉju općine Kiseljak,
  • da je student preddiplomskog ili diplomskog sveuĉilišnog studija,
  • da je student sveuĉilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,     


3 i 4 (pogledati na web stranici Općine Kiseljak)


5. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Kiseljak, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima za školsku 2020./2021. godinu, bana Josipa jelaĉića 41, 71250 Kiseljak, s naznakom: "Ne otvarati", ili donijeti osobno u pisarnicu općine Kiseljak.  

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Kiseljak a href="http://www.opcina-kiseljak.org/javni-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-studentima/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(61, 135, 191); text-decoration-line: none; background: 0px 0px;">www.opcina-kiseljak.org   

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati podnositeljima.

6. Lista kandidata koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploĉi Općine Kiseljak, i na internet stranici općine www.opcina-kiseljak.org.
Svaki kandidat može na listu podnijeti pisani prigovor Načelniku u roku osam dana od dana objave liste na oglasnoj ploĉi Općine, odnosno na internet stranici općine, i to putem pošte na adresu: Općina Kiseljak, Bana Josipa Jelaĉića 41, 71250 Kiseljak  
 
7. Načelnik općine Kiseljak će posebnim Rješenjem imenovati Povjerenstvo za dodjelu stipendija koje će izvršiti pregled pristiglih prijava.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik općine Kiseljak.
Sa odabranim kandidatima Načelnik općine Kiseljak će sklopiti Ugovor o stipendiranju studenta. 
 
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.   

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.03.2021. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Natječaj Općine Vitez za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21. godinu