Nedjelja, 27. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 22.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 22.11.2019.

Izvor: Općina Konjic

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina KonjicAdresa:Maršala Tita br. 62, 88400 Konjic, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)36 712 200Fax:+387 (0)36 729 813URL:www.konjic.ba

Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija redovnim studentima iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima u akademskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!


Na osnovu člana 38. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik“, br. 4/11, 6/11), te Odluke o dodjeli stipendija u studijskoj- školskoj 2018/19.godini, broj:  08-40-10-3262/19 od 16.10.2019. načelnik Općine raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija u akademskoj 2019/20. godini 
redovnim studentima iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima

 

Na konkurs se mogu prijaviti redovni studenti sa stalnim prebivalištem na području općine Konjic, iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima. 
 
Potrebna dokumentacija:
  • prijava na konkurs sa kraćom biografijom, adresom, telefonskim brojem kandidata;
  • dokaz o stalnom prebivalištu (prijava prebivališta-CIPS prijava PBA-1) na području općine Konjic najmanje godinu  prije donošenja Odluke o stipendiranju u 2019/20. godini koji nije stariji od 6 mjeseci;
  • uvjerenje-potvrda o upisu na visokoškolsku instituciju bez obnavljanja godine;
  • ovjerene svjedodžbe I, II III i IV razreda i diploma (za brucoše), a za studente starijih godina ovjerenakopija prve strane indeksa i ocjena;
  • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije, subvencije za student. dom, zajma od drugog davaoca;
  • ovjerena kućna lista;
  • dokaz o visini svih prihoda članova zajedničkog domaćinstva: zaposleni – ovjerene platne list (potvrda o plati neće biti priznavana kao dokaz), za penzionere - posljednji ček;
  • dokaz s biroa rada (ukoliko se  članovi porodičnog domaćinstva vode  kao nezaposleni), a ukoliko nisu na  evidenciji biroa - ovjerenu izjavu o svom statusu te u slučaju dva ili više  studenata iz navedene kategorije porodice priložiti uvjerenje o redovnom studiju i drugih (ostalih) studenata.


II

 
Komisija će se pri izboru kandidata rukovoditi i dodatnim kriterijima (prosjek  ocjena, godina studija, dva i više studenata u porodici). 
 

III

 
U razmatranje neće biti uzete prijave: vanrednih studenata; studenata koji obnavljaju godinu; studenata starijih od 21 godinu kad upisuju prvu godinu studija; apsolvenata; studenata koji studiraju u mjestu prebivališta; studenata iz porodice koja se bavi samostalnom privrednom djelatnošću; studenata-korisnika stipendije, subvencije za studentski dom, zajma od drugog davaoca.
 

IV

 
Dokumentaciju dostaviti u prijemnu kancelariju (šalter br. 3) Općine Konjic do 22. novembra (petak) 2019. god. Nekompletna dokumentacija neće biti razmatrana.

V

 
Sa propozicijama konkursa kandidati se mogu upoznati na oglasnoj tabli Općine Konjic, te u Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti). Obrazac prijave na konkurs nalazi se u holu Općine.

NAČELNIK
Emir Bubalo, dipl. ecc

Konkurs, Obrazac za prijavu i Izjavu o neprimanju stipendije možete preuzeti na web stranici Općine Konjic.

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu