Nedjelja, 24. Februar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 13.07.2018.

Rok za prijavu: Subota, 28.07.2018.

Izvor: Općina Novi Grad Sarajevo

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Novi Grad SarajevoAdresa:Bulevar MNeše Selimovića 97, 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:033 297 100URL:www.novigradsarajevo.ba

Konkurs Općine Novi Grad Sarajevo za stipendiranje učenika i studenata za takmičarsku sezonu 2017/18.

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i 14. Odluke o  organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 6/17), člana 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 44/15), člana 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i sportista studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/06-14-11811/18 od 12.06.2018. godine, a na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu i sport broj 02/06-14-14579/18, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje:

 

K O N K U R S
za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja općine Novi Grad Sarajevo
 za takmičarsku sezonu 2017/2018.  

 
 
 
I - OPĆE ODREDBE

Pravo na prijavu na konkurs za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti sportisti koji učestvuju na domaćim i međunarodnim takmičenjima, imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo i ispunjavaju sljedeće opće uslove do objave konkursa:
 • da je državljanin BiH,
 • da ima prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo najmanje godinu dana,
 • da je redovan/vandredan učenik/student javih ustanova/osnovnih i srednjih škola/viskoškolskih ustanova,
 • da ima navršenih četrnaest (14) godina, osim u slučaju gimnastike gdje je donja dobna granica šest (6) godina,
 • da je takmičar u kontinuitetu najmanje tri godine i takmičar kluba koji je prijavljen u sportskom savezu (potvrda Sportskog saveza BIH).
Pravo učešća na konkurs za dodjelu stipendija ima učenik/student sportista do navršene 26 godine života.

Pravo na dodjelu stipendije nema učenik/student koji prima stipendiju po drugom osnovu iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo.

Stipendije se dodjeljuju za takmičarsku sezonu 2017/2018. godinu za period od septembra 2017. do jula 2018. godine, a isplaćivati će se za period od deset mjeseci u iznosu do 100,00 KM mjesečno, iz namjenski obezbijeđenih budžetskih sredstava Općine Novi Grad Sarajevo u zavisnosti od broja kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Namjenski obezbjeđena budžetska sredstva će se rasporediti po strukturi  kako slijedi:
 • cca 60 % od ukupnih sredstava za individualne sportove
 • cca 40 % od ukupnih sredstava za kolektivne/timske sportive
U slučaju nedovoljnog broja prijava Općina Novi Grad Sarajevo zadržava pravo preraspodjele sredstava po gore navedenoj strukturi za individulane i kolektivne sportove.

II – KRITERIJ ZA IZBOR KANDIDATA

Izbor kandidata se vrši na osnovu kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom, a na osnovu ostvarenih rezultata u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji na državnim prvenstvima i međunarodnim takmičenjima  priznatim od svjetskih i evropskih federacija. Aktuelni rezultati se vrednuju kako slijedi:
 • za osvojeno 1.,2. i 3. mjesto na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima i kupovima, evropskim prvenstvima i kupovima, Evropskim i Mediteranskim igrama, Balkanijadi, Državnom prvenstvu i Univerzijadi, (za pojedinačna i ekipna takmičenja)
 • za ostvareno najmanje četvrt finale na olimpijskom i priznatim paraolimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima i kupovima, evropskim prvenstvima i kupovima, (za pojedinačna i ekipna takmičenja)
 • Za učešće na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama, (za pojedinačna i ekipna takmičenja)
 • za osvojeno 1.,2. i 3. mjesto na Federalnom prvenstvu i Kantonalnom prvenstvu za ekipna takmičenja,
 • Ukoliko je takmičar postigao više rezultata na jednom takmičenju bodovat će se samo jedan najbolji rezultat.
 • Ukoliko dva kandidata imaju isti broj bodova nakon bodovanja najboljeg aktuelnog rezultata rangiranje se vrši na osnovu drugog postignutog rezultata, sve dok se ne utvrdi razlika u bodovima.
 • Ukoliko dva kandidata nakon svih bodovanja imaju isti broj bodova prednost će imati aplikant koji ima najviše nastupa na zvaničnim utakmicama (potvrda od Saveza).

III – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sljedeća dokumenta ne starija od 30 dana:
 • prijavu na konkurs (obrasci prijave nalazi se na info-punktu ( šalter sala Općine ) i na web stranici Općine  novigradsarajevo.ba (aktuelnosti/ javni pozivi)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o prebivalištu
 • potvrda da je redovan/vanredan učenik/student javne ustanove/srednje škole/visokoškolske ustanove (ovjerena kopija knjižice, svedočanstva ili indexa za školsku 2017/2018)
 • potvrda Sportskog saveza BiH da je takmičar u kontinuitetu najmanje tri godine i takmičar kluba koji je prijavljen u sportskom savezu.
 • izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo

Za pojedinačna takmičenja:
 • potvrdu matičnog Sportskog saveza BiH, Olimpijskog/Paraolipijskog komiteta BiH o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave za period od septembra 2017. do jula 2018. godine (dokaz o ostvarenim rezultatima Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama - učešće i takmičarski rezultati, svjetskim prvenstvima i kupovima, evropskim prvenstivma i kupovima, Evropskim i mediteranskim igrama, Balkanijadi, Univerzijadi i državnom prvenstvu BiH - takmičarski rezultati)

Za ekipna takmičenja:
 • potvrdu matičnog Sportskog saveza BiH, Olimpijskog/Paraolimpijskog komiteta BiH o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave za period od septembra 2017. do jula 2018. godine (dokaz o ostvarenim rezultatima sa Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama - učešće i takmičarski rezultati, svjetskim prvenstvima, kupovima, evropskim prvenstvima i kupovima, Evropskim i mediteranskim igrama, Balkanijadi, Univerzijadi i državnom prvenstvu te na Federalnom prvenstvu -FBiH i Kantonalnom prvenstvu-Kanton Sarajevo - takmičarski rezultati)
 • dokaz o broju nastupa u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj kategoriji ( uključuje i paraolimpijce) na reprezentativnom nivou (potvrda od matičnog Saveza BiH, Olimpijskog/Paraolimpijskog komiteta BiH
 • potvrda Minstarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo da je takmičar perspektivni sportista Kantona Sarajevo
Svi dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.


Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se na šalteru Općine Novi Grad Sarajevo, adresa Bulevar Meše Selimovića broj 97, sa naznakom „Prijava za sportske stipendije“. Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Konačna lista kandidata koji su dobili stipendiju će biti javno objavljena na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Novi Grad Sarajevo. Kontakt osoba: Naliha Šabanović, telefon broj: 033 291 325, e-mail: naliha@novigradsarajevo.ba; soba 409 (IV sprat)
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.03.2019. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Javni natječaj Općine Posušje za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 05.03.2019. // Konkurs je otvoren još 9 dana.

Natječaj Općine Vitez za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 04.03.2019. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 02.03.2019. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Opštine Šipovo za dodjelu stipendija studentima za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 26.02.2019. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs Općine Donji Vakuf za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 03.03.2019. // Konkurs je otvoren još 7 dana.

Javni poziv Općine Jajce za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2018/19. godinu