Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 27.12.2010.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 10.01.2011.

Nivo obrazovanja: II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Novo SarajevoAdresa:Zmaja od Bosne 55, 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:+387 33 492 100Fax:+387 33 644 559URL:www.novosarajevo.ba

Konkurs Općine Novo Sarajevo za dodjelu stipendija sportistima

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 3. i 6. Pravilnika o dodjeli stipendija - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona“ broj 27/09 od 30.09.2009.godine) , Općinski načelnik raspisuje:

K O N K U R S
za dodjelu stipendija za posebno nadarene sportiste s područja općine Novo Sarajevo za 2010/2011 godinu

Pravo učešća na konkursu imaju posebno nadareni sportisti koji su postigli značajne uspjehe na državnom i međunarodnim takmičenjima , koji se nalaze na redovnom školovanju u osnovnim školama, srednjim školama i visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, a koji imaju prebivalište na području općine Novo Sarajevo.

Ukoliko prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova prednost će imati:
- kandidat koji ima bolje rezultate na međunarodnom nivou,
- kandidat koji kontinuirano postiže vrhunske rezultate.

Stipendije se dodjeljuju za jednu nastavnu godinu ( 10 mjeseci ). Broj i visina stipendija utvrđuje se odlukom Općinskog vijeća a na prijedlog Općinskog načelnika.

Prijave na konkurs mogu se izvršiti u roku od 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja, počev od 27.12.2010. ( od dana objavljivanja u dnevnim listovima: Oslobođenje , San i Dnevi avaz i na oglasnoj ploči Općine Novo Sarajevo).

Prijave se mogu izvršiti lično na protokol Općine Novo Sarajevo ili putem pošte na propisanom obrascu, na adresu: Općina Novo Sarajevo, Služba za boračko invalidsku zaštitu, sa naznakom , Konkurs za stipendiranje posebno nadarenih sportista s područja općine Novo Sarajevo“, Zmaja od Bosne 55.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
- uvjerenje o redovnom školovanju
- rodni list-za kandidata,
- prijavnicu mjesta prebivališta i kopiju lične karte za kandidata
- dokaz o učešću na takmičenju:
- državni nivo
- međunarodni nivo
- dokaz o postignutim rezultatima na takmičenjima kontinuirano dvije ili više godina.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Službi za boračko-invalidsku zaštitu, lično ili na kontakt - telefone: 033 492 107 i 492 213

Obavijest o rezultatima konkursa dostavit će se kandidatima u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru. Prigovor na rezultate konkursa podnosi se Općinskom načelniku u roku od osam dana od dana prijema obavijesti.

OPĆINSKI NAČELNIK
NEDŽAD KOLDŽO

NAPOMENA: Obrazac prijave nn konkurs možete preuzeti OVDJE!


Izvor: www.novosarajevo.ba
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu