Četvrtak, 16. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 07.02.2019.

Rok za prijavu: Petak, 22.02.2019.

Izvor: Općina Visoko

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad VisokoAdresa:Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 32 73 25 00 Fax: +387 32 73 83 30Email:[email protected]URL:www.visoko.gov.ba

Konkurs Općine Visoko za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u šk. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko za školsku 2018/2019. godinu, broj: 01/2-02-117/19 od 06.02.2019. godine, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje


KONKURS
za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa
područja općine Visoko za školsku 2018/2019. godinu


1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području općine Visoko;
c) da su učenici osnovnih škola (IX razred) i srednjih škola (I,II,III i IV razredi);
d) učenici osnovnih škola, IX razred, koji svoj izvanredni status dokazuju

 • posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 • prosječnom ocjenom najmanje 5,0 iz prethodnog razreda; 

e) učenici srednjih škola, I razred, koji svoj izvanredni status dokazuju:

 • posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 • prosječnom ocjenom najmanje 5,0 iz prethodnog razreda;
 • diplomom učenika generacije iz osnovne škole.  

f) učenici srednjih škola, II, III i IV razred, koji svoj izvanredni status dokazuju:

 • posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 •  prosječnom ocjenom najmanje 4,8 iz prethodnog razreda. 

 2. Pravo učešća na konkursu nemaju:
    - učenici koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodne školske godine,
    - učenici koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

3. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
   
 - Prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);

 • Uvjerenje da je učenik upisan u školsku 2018/2019.godinu;  
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u školskoj 2017/2018.godini ili ovjerena kopija svjedočanstva za školsku 2017/2018 godinu;
 • Ovjerene kopije diploma i dokaza o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, na svim nivoima takmičenja, iz obrazovnih  predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 • Diploma učenik generacije (za učenike generacije osnovnih škola u školskoj 2017/2018.god);     
 • Ovjerena izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu (za maloljetne učenike ovjerena izjava roditelja da učenik ne prima stipendiju po drugom osnovu).

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti original ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumenti se ne vraćaju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Općine Visoko ili putem pošte na adresu: Općina Visoko, Služba za finansije,privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko“ najkasnije do 22.02.2019. godine do 16 sati.

POMOĆNICA NAČELNICE
Edina Ferizović s.r.
 

KONKURSI