Petak, 03. April 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 08.01.2020.

Rok za prijavu: Petak, 07.02.2020.

Izvor: Opština Bratunac

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština BratunacAdresa:Ulici Svetog Sаve bb., 75420 Bratunac, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 056 411-085 Fax:+387 056 410-337 Email:bratopst@teol.netURL:www.bratunacopstina.com

Konkurs Opštine Bratunac za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

NA OSNOVU ČLANA 3. PRAVILNIKA O STIPENDIRANjU STUDENATA BROJ 02-020-26  /20, OD 08.01.2020.GODINE, NAČELNIK OPŠTINE BRATUNAC RASPISUJE


KONKURS
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ 2019/2020.GOD.

 

1.

U školskoj 2019/20 Opština Bratunac će stipendirati 100 redovnih studenata prvog ciklusa državnih fakulteta,kao i Učenike generacije srednjih škola.

 
Sredstva koja su odobrena u budžetu Opštine Bratunac za 2020.godinu rasporediće se na:
 • Učenici generacije srednjih škola i učenici sa prosječnom ocjenom 5,00 tokom srednjoškolskog obrazovanja
 • 15 stipendija studentima prve godine
 • 15 stipendija studentima na osnovu prosjeka ocjena tokom studiranja ( prosjek iznad 8,00 )
 • 70 stipendija studentima čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, studentima bez roditelja i studentima – djeci invalida od prve do četvrte kategorije
Stipendije se dodjeljuju za školsku 2019/20 godinu i isplaćivaće se u 8 (osam ) jednakih mjesečnih rata.
 
U slučaju da se za određene kategorije stipendista ne prijavi dovoljan broj kandidata,Komisija će preostali dio sredstava preusmjeriti na neke od drugih kategorija stipendista.
 

2.

Visina stipendije za studente svih godina studija iznosi 100,00 KM.

 

3.

Konkurs je otvoren od 08.01.2020. god. do 07.02.2020 .godine.

 

4.

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da imaju prebivalište na području opštine Bratunac
 • da su u statusu redovnog studenta prvog ciklusa državnog fakulteta
 • da nisu u statusu apsolventa
 • da nisu obnavljali godinu studija za koju podnose zahtjev
 • da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit
 • da nisu stariji od 26 godina
Stipendija se može dodjeliti za najviše dva studenata iz istog porodičnog domaćinstva.
 

5.

Prijave na Konkurs za dodjelu stipendije podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali opštine Bratunac,u ulici Trg Miloša Obilića bb .

Kandidati su obavezni da u obrascu zahtjeva popune za koju kategoriju se kandiduju, odnosno:
 • studenti prve godine
 • studenti na osnovu prosjeka ocjena tokom studiranja
 • studenti čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, studenti bez roditelja, i studenti-djeca invalida od prve do četvrte kategorije

1. Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti PRVE GODINE su dužni priložiti:
 1. Uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta
 2. Fotokopiju prve strane indeksa
 3. Fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole
 4. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu ( šalter sala )
 5. Potvrda o visini plate u poslednja 3 mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstva,ovjerenu fotokopiju poslednjeg odreska penzije, potvrda o nezaposlenosti roditelja ili potvrda o primanju socijalne pomoći,
 6. Za studente bez roditelja i studente čiji su roditelji invalidi od prve do četvrte kategorije,neophodna Uvjerenja
 7. Potvrda CIPS-a o prebivalištu na području opštine Bratunac ili ovjerene fotokopije LK ( za podnosioca zahtjeva i jednog roditelja )
 8. Fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahtjeva ( ukoliko ga student posjeduje )
 9. Učenici generacije podnose dokaz da su učenici generacije,kao i dokumenta pod tačkom 1. 2.3. 7. i 8.

2. Uz zahtjev za dodjelu stipendije na osnovu prosjeka ocjena ( prosjek iznad 8,0 ) tokom studiranja, studenti su dužni priložiti:
 1. Potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija;
 2. Uvjerenje o svim položenim ispitima za sve prethodne godine ( ocjena za svaki predmet),sa izvedenom prosječnom ocjenom tokom studiranja
 3. Fotokopiju prve strane indeksa i svih stranica sa spiskom predmeta i ovjerenih semestara   (ovjeriti)
 4. Potvrda CIPS-a o prebivalištu na području opštine Bratunac ili ovjerene fotokopije LK ( za podnosioca zahtjeva i jednog roditelja )
 5. Fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahtjeva ( ukoliko ga student posjeduje )

3. Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti čiji su roditelji slabog materijalnog stanja,studenti bez roditelja i studenti-djeca invalida od prve do četvrte kategorije, dužni su priložiti:
 1. Potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija;
 2. Uvjerenje o svim položenim ispitima za sve prethodne godine ( ocjena za svaki predmet),sa izvedenom prosječnom ocjenom tokom studiranja
 3. Fotokopiju prve strane indeksa i svih stranica sa spiskom predmeta i ovjerenih semestara       (ovjerit
 4. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (Šalter sala )
 5. Potvrda o visini plate u poslednja 3 mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstva,ovjerenu fotokopiju poslednjeg odreska penzije, potvrda o nezaposlenosti roditelja ili potvrda o primanju socijalne pomoći,
 6. Za studente bez roditelja i studente čiji su roditelji invalidi od I – IV kategorije, neophodna Uvjerenja
 7. Potvrde CIPS-a o prebivalištu na području opštine Bratunac   ili ovjerene fotokopije LK ( za podnosioca zahtjeva i jednog roditelja)
 8. fotokopija kartice tekućeg računa ( ukoliko ga student posjeduje )


6.

Kriteriji za dodjeljivanje stipendija studentima u školskoj 2019/20 godini su:

 • da su redovni studenti prvog ciklusa državnih fakulteta i da nisu obnavljali godinu za koju podnose zahtjev za dodjelu stipendije
 • Prema uspjehu svih razreda srednje škole, prosječna ocjena uspjeha množi se sa koeficijentom 3,5 za studente prve godine
 • Za studente viših godina, prosječna ocjena iz prethodnih godina studija se množi sa koeficijentom 2. Prenešeni ispiti iz predhodnih godina će se računati u prosjeku ocjena,kao ocjena 5.
 • Za svaku završenu godinu studija 0,5 bodova
 • za studente bez oba roditelja   5 bodova
 • za studente bez jednog roditelja 3 boda
 • za studente čiji su roditelji invalidi od I – IV kategorije   2 boda
 • za mjesečna primanja po članu domaćinstva:
  do  150 KM                           7 bodova
  do   200 KM                          5 bodova
  do   250 KM                           3 boda
 • za studente deficitarnih zanimanja : 2 boda
 
Prirodno matematički – odsjek matematika i fizika
Arhitektonsko-građevinski fakultet – arhitektura,građevina i geodezija
Mašinski fakultet
Elektrotehnički fakultet – računarstvo,informatika i dr.
Medicinski fakultet
Stomatološki fakultet
Farmaceutski fakultet
Fakultet veterinarske medicine
Rudarsko geološki fakultet

Prijave na Konkurs sa priloženom dokumentacijom podnose se u Šalter sali opštine Bratunac , sa naznakom za Komisiju za dodjelu studentskih stipendija ili na adresu Opština Bratunac, ulica Trg Miloša Obilića bb.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 ( trideset) dana od dana objavljivanja Konkursa.
 
Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Odsjeku društvenih djelatnosti, kancelarija br. 23  i na web stranici Opštine Bratunac www.opstinabratunac.com

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

NAČELNIK OPŠTINE
Nedeljko Mlađenović,dipl.ing.maš. s.r.

KONKURSI

Rok za prijavu: 24.04.2020. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs za dodjelu Go Styria stipendija za akademsku 2020/21. godinu