Utorak, 28. Juni 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 28.12.2021.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 31.01.2022.

Izvor: Opština Foča

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština FočaAdresa:Ul. Krаljа Petrа bb., FočaTelefon:+387 058 211 201 URL:www.opstinafoca.rs.ba

Konkurs Opštine Foča za dodjelu stipendija redovnim studentima za šk. 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 63. Statuta Opštine Foča („Službeni glasnik Opštine Foča“, broj 08/17), člana 2. i 4. stav 3. Odluke o  stipendiranju studenata („Službeni glasnik Opštine Foča“,  broj 12/16, 12/19) Načelnik Opštine Foča,  raspisuje:

 

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu stipendija redovnim studentima
za školsku 2021/2022. godinu


U školskoj 2021/2022. godini iz sredstava budžeta opštine Foča stipendiraće se redovni studenti:

 • Studenti koji imaju prebivalište na području opštine Foča,
 • redovni studenti prvog ciklusa studija, osim apsolvenata,
 • studenti, djeca poginulih boraca i djeca RVI od I-IV kategorije,
 • studenti koji imaju prosječnu ocjenu 7,50 i više,
 • studenti I godine koji su postigli odličan uspjeh (prosjek 5,0) u sva četiri razreda srednje škole i osvajače nagrada na republičkim, BiH i   međunarodnim takmičenjima,
 • studenti bez jednog ili oba roditelja,
 • studenti koji su korisnici socijalne pomoći ili čiji su roditelji korisnici pomoći Javne ustanove Centar za socijalni rad u Foči,
 • studenti čija su oba roditelja nezaposlena,
 • studenti iz višečlanih porodica sa troje i više djece,
 • stipendije se ne odobravaju studentima starijim od 26 godina,
 • studenti koji nisu korisnici stipendija iz drugih izvora stipendiranja.


Uz prijave kandidati su dužni dostaviti sledeća dokumenta:

I Uspješni studenti

 1. Rodni list,
 2. Uvjerenje o prebivalištu,
 3. Potvrdu o redovnom studiranju,
 4. Potvrdu o prosjeku ocjena sa studija,
 5. Kopiju svjedočanstva o završenom I,II,III i IV razredu srednje škole (samo za studente prve godine)
 6. Dokaz o osvojenim nagradama na takmičenju RS, BiH i međunarodnim,
 7. Izjavu da ne koristi stipendiju iz drugih izvora stipendiranja,
 8. Kopiju bankovne kartice.


II  Studenti, djeca poginulih boraca i djeca RVI od  I-IV kategorije

 1. Rodni list,
 2. Uvjerenje o prebivalištu ,
 3. Potvrdu o redovnom studiranju,
 4. Ovjerena kopija rješenja o korištenju porodične invalidnine za studente,  djecu poginulih boraca i djeca RVI od  I-IV kategorije,
 5. Izjavu da ne koristi stipendiju iz drugih izvora stipendiranja,
 6. Kopiju bankovne kartice.


III  Studenti koji su korisnici socijalne pomoći ili čiji su roditelji korisnici pomoći Javne ustanove Centar za socijalni rad u Foči

 1. Rodni list,
 2. Uvjerenje o prebivalištu,
 3. Potvrdu o redovnom studiranju,
 4. Rješenje Centra za socijalni rad kojim dokazuje da je student ili njegovi roditelji korisnici pomoći Javne ustanove Centar za socijalni rad u Foči,
 5. Izjavu da ne koristi stipendiju iz drugih izvora stipendiranja,
 6. Kopiju bankovne kartice.


IV Studenti čija su oba roditelja nezaposlena

 1. Rodni list,
 2. Uvjerenje o prebivalištu,
 3. Potvrdu o redovnom studiranju,
 4. Uvjerenja Zavoda za zapošljavanje da su oba roditelja nezaposlena,
 5.  Izjavu da ne koristi stipendiju iz drugih izvora stipendiranja,
 6. Kopiju bankovne kartice.


V  Studenti bez jednog ili oba roditelja

 1.   Rodni list,
 2.   Uvjerenje o prebivalištu,
 3.   Potvrdu o redovnom studiranju,
 4.   Izvod iz matične knjige umrlih za umrle roditelje,
 5.  Izjavu da ne koristi stipendiju iz drugih izvora stipendiranja,
 6.  Kopiju bankovne kartice.


VI Studenti iz višečlanih porodica sa troje i više djece

 1. Rodni list,
 2.  Uvjerenje o prebivalištu,
 3. Potvrdu o redovnom studiranju,
 4. Izvodi iz matične knjige rođenih (braće ili sestara),
 5. Izjavu da ne koristi stipendiju iz drugih izvora stipendiranja,
 6. Kopiju bankovne kartice.


Prijave za stipendiranje sa potrebnim dokumenima dostaviti Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Foča, šalter br. 5.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Konkurs će biti objavljen na Radio Foči, sajtu opštine Foča i oglasnoj tabli Opštine.

NAČELNIK OPŠTINE
Milan Vukadinović

KONKURSI