Ponedjeljak, 13. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 04.02.2019.

Rok za prijavu: Utorak, 19.02.2019.

Izvor: Opština Novi Grad

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština Novi GradAdresa:Ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, Bosna i HercegovinaURL:www.opstina-novigrad.com

Konkurs Opštine Novi Grad za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u ak. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 4. stav. 3. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („ Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj: 1/18 ) i člana 83. Statuta opštine Novi Grad ("Službeni glasnik opštine Novi Grad", broj: 2/17 ), Načelnik opštine Novi Grad raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija
u akademskoj-školskoj 2018/2019. godini


Načelnik opštine Novi Grad dodjeljuje 60 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 30 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama – fakultetima i srednjim školama:
 

I

FAKULTETI – ZANIMANJA:
 

1. Prof. matematike ....... 4 stipendije
2. Prof. fizike ......... 4 stipendije
3. Prof. srpskog jezika ....... 3 stipendije
4. Prof. njemačkog jezika ......... 3 stipendije
5. Prof. tehničkog vaspitanja ......... 4 stipendije
6. Dipl. defektolog ........ 3 stipendije
7. Dipl. inženjer građevinarstva ......... 4 stipendije
8. Dipl. vaspitač predškolske djece .......... 3 stipendije
9. Dipl. inženjer arhitekture ......... 3 stipendije
10. Dipl. inženjer saobraćaja .................. 3 stipendije
11. Dipl. inženjer elektrotehnike ................ 4 stipendija
12. Dipl. inženjer mašinstva .................... 4 stipendija
13. Dipl. inžinjer tekstila .................... 4 stipendije
14. Dipl. inženjer poljoprivrede ................... 5 stipendija
15. Dr. medicine ................... 3 stipendije
16. Dr. veterine ............... 3 stipendije
17. Dipl. farmaceut .................. 3 stipendije

 

SREDNJE ŠKOLE– SMJEROVI i ZANIMANJA:


Gimnazija

1. Opšti smjer ............................... 2 stipendije
2. Računarsko-informatički smjer .................. 1 stipendija


Srednjoškolski centar

1. Tehničar mehatronike ................ 2 stipendije
2. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje ................ 2 stipendije
3. Bravar. ..................... 2 stipendije
4. Automehaničar. ................. 2 stipendije
5. Autoelektričar ..................... 2 stipendije
6. Elektroničar-mehaničar. ..................... 2 stipendije
7. Tehničar računarstva ................... 1 stipendija
8. Turistički tehničar ....................... 2 stipendije
9. Konobar. .......................... 2 stipendije
10. Kuvar. ....................... 2 stipendije
11. Vozač motornih vozila ...................... 2 stipendije
12. Agro-turistički tehničar. ...................... 2 stipendije
13. Cvjećar- vrtlar. ....................... 2 stipendije
14. Pekar. ....................... 2 stipendije

II

Stipendije Opštine Novi Grad dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija koji se školuju na teret budžeta i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH – RS i stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Novi Grad.

Studenti prve godine studija i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.


III

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju ( u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji) kojim dokazuju ispunjavanje opštih i posebnih uslova:
 • uvjerenje o državljanstvu RS - BiH,
 • izvod iz MKR – rodni list,
 • potvrda o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovnom upisu godine studija/razreda srednje škole,
 • izjavu da ne primaju stipendiju po drugom osnovu,
 • kućna lista,
 • uvjerenje o položenim ispitima za studente, sa prosjekom ocjena,
 • svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole za učenike,
 • uvjerenje o ličnim primanjima za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva,
 • potvrda Biroa za zapošljavanje - filijala Novi Grad za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,
 • dokaz o stanju socijalne potrebe,
 • dokaz o članstvu višečlane porodice – porodice sa četvoro i više djece,
 • dokaz o statusu člana porodice poginulog borca odnosno RVI od I do IV kategorije,
 • izvod iz MKU za studente odnosno učenike koji su bez oba roditelja,
 • kopija tekućeg računa.

IV

Stipendija za tekuću akademsku/školsku godinu isplaćuje se u 8 jednakih mjesečnih rata. Pojedinačna mjesečna rata stipendije za studente iznosi 100,00 KM, a za učenike srednjih škola 50,00 KM.
Sa korisnikom stipendije sklopiće se Ugovor o stipendiranju, kojim će biti pobliže utvrđena prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.


VI

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na šalter broj 3 Info pulta Opštinske uprave Opštine Novi Grad, lično ili na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, sa naznakom "Za Konkurs za stipendije". Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


VII

Nezadovoljni učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na objavljenu Odluku o dodjeli stipendija Načelniku Opštine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.
Rješenje po prigovoru na Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine, u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ono je konačno.
Ovaj Konkurs biće objavljen na Oglasnoj tabli Opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i internet stranici Opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com
Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

NAČELNIK OPŠTINE
Miroslav Drljača, dipl. inž. šum.

KONKURSI