Srijeda, 19. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 12.11.2019.

Rok za prijavu: Srijeda, 27.11.2019.

Izvor: Opština Rogatica

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština RogaticaAdresa:Ulica Srpske sloge br. 93, 73220 Rogatica, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 58 41 54 06Fax:+387 58 42 05 31Email:rogatica@teol.net

Konkurs Opštine Rogatica za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 5. Pravilnika o stipendiranju studenata opštine Rogatica („Službeni glasnik Opštine Rogatica br. 9/17 i 14/18), Komisija za stipendiranje studenata opštine Rogatica raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija 

 
Za školsku 2019/2020. godinu dodijeliće se stipendije redovnim studentima sa područja opštine Rogatica u okviru predviđenih sredstava Budžetom opštine Rogatica.
 
Kandidati za stipendije su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:
 • dokaz o stalnom mjestu prebivališta na području opštine Rogatica (ovjerena fotokopija lične karte ili uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta),
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
 • dokaz vaspitno-obrazovne ustanove o statusu redovnog studenta određene godine studija (original uvjerenje sa fakulteta u kome se navodi koji put student upisuje godinu),
 • dokaz o prosječnoj ocjeni u toku studija, a studenti prve godine studija dokaz o uspjehu u srednjoj školi (original uvjerenje sa fakulteta/iz škole),
 • dokaze o visini plate za zadnji mjesec za zaposlene članove domaćinstva, visini  penzije članova domaćinstva i visini ostalih primanja (lična invalidnina, invalidnine civilnih žrtava rata i dr), a za nezaposlene članove domaćinstva potvrda da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili ovjerena izjava,
 • izjavu da kandidat ne koristi stipendiju ili kredit od druge institucije.

Kandidati koji spadaju u neku od sljedećih kategorija dostavljaju:
 • dokaz o statusu porodice poginulog borca i statusu RVI (rješenje nadležnog organa),
 • dokaz da kandidat potiče iz porodice sa troje i više djece (rodni listovi za braću i/ili sestre),
 • dokaz da kandidat ostvaruje pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica za studente sa invaliditetom,
 • studenti iz porodice sa dva ili više studenata, dostaviti uvjerenja sa fakulteta za braću i sestre,
 • dokaz za kandidata bez oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih).

Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene fotokopije gore navedenih dokumenata.
 
Deficitarnim zanimanjima u školskoj 2019/2020. godini smatraju se:
 • mašinstvo,
 • matematika,
 • građevina, b
 • iologija,
 • farmacija,
 • arhitektura,
 • medicina,
 • elektrotehnika i
 • fizika.
Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti na prvom ciklusu studija koji  su prvi put upisani u odgovarajuću godinu studija i koji nisu stariji od 28 godina.
 
Napomena: Komisija za stipendiranje studenata zadržava pravo da određene činjenice koje nisu potkrijepljene valjanim dokazima provjeri i ukoliko ustanovi nepravilnosti takve prijave neće biti razmatrane i biće vraćene kandidatu.
 
Konkurs ostaje otvoren do 27.11.2018.godine, a prijave se dostavljaju na adresu:
 
OPŠTINA ROGATICA – Komisija za stipendiranje studenata.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.                 
 
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Ivana Nikolić

KONKURSI

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 28 dana.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini

Rok za prijavu: 21.02.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Javni poziv Opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2019/20. godini