Srijeda, 30. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 27.11.2019.

Rok za prijavu: Četvrtak, 12.12.2019.

Izvor: Opština Šamac

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština ŠamacAdresa:Krаljа Aleksаndrа Kаrаđorđevićа 4, 76230 Šаmаc, BiHTelefon:+387 (0) 54 611 217Fax:+387 (0) 54 620 300Email:[email protected]URL:www.opstinasamac.org

Konkurs opštine Šamac za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o studentskom standardu (,,Sl. glasnik Republike Srpske", broj 34/08) i člana 66. Statuta Opštine Šamac (,,Službeni glasnik Opštine Šamac", broj 9/17) Načelnik opštine Šamac, raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/2020 godini

I

 
Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija u školskoj 2019/2020 imaju svi redovni studenti prvog ciklusa školovanja koji se školuju na javnim visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Republika bivše Jugoslavije, a imaju prebivalište na području Opštine Šamac.


II

U školskoj 2019/2020 godini biće dodijeljeno 26 stipendija za osnovne studije.
 

III

Opšti uslovi za dodjelu stipendija
 
Za dodjelu stipendija iz tačke I Konkursa mogu kokurisati studenti KOJI ispunjavaju slijedeće opšte uslove:
 • da je državljanin RS/BiH,
 • da imaju prebivalište na području opštine Šamac,
 • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • da su redovno upisani na osnovni ciklus studijskog školovanja u javnu visokoškolsku ustanovu i
 • da nisu stariji od 26 godina.
Uz prijave na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
 • Uvjerenje da su redovni studenti na visokoškolskoj ustanovi prvog studijskog ciklusa,
 • Uvjerenje o ličnom i/ili statusu porodice (za djecu civilne žrtve rata, djecu poginulih ili nestalih boraca ili ratnih vojnih invalida od I - IV kategorije),
 • Studenti sa ostvarenom većom prosječnom oujenom u prethodnom ciklusu školovanja, odnosno godinama studija,odnosno Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodnog ciklusa školovanja odnosno godina studija,
 • Ovjerenu kopiju lične karte ili ovjerenu kopiju potvrde o prebivalištu,
 • Uvjerenje da su brat ili sestra, podnosioca prijave, redovni studenti (ukoliko su dvoje ili više djece iz iste porodice studenti) i da se školuju na javnim visokoškolskim ustanovama u Republikama bivše Jugoslavije
 • Kućna lista,
 • fotokopija kartice tekućeg računa,
 • ovjerena izjava da student nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • potvrda od srednje škole ili ovjerena kopija diplome o ostvarenimm rezultatima na međunarodnim, državnim i republičkim takmičenjima iz oblasti nauke i kulture,
 • uvjerenje da su student i/ili članovi njegovog domaći nstva korisnici socijalne pomoć,
 • izvod i matične knjige umrlih (za djecu bez jednog ili oba roditelja).


IV

Kandidati se rangiraju prema sledećim kriterijumima:
 • studenti sa ostvarenom većom prosječnom ocjenom u prethodnom ciklusu školovanja odnosno prethodnim godinama studija,
 • studenti koji su nagrađivani,
 • studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama čija zanimanja su deficitarna za ovu opštinu (fakultet tehničko - tehnoloških nauka - arhitektonsko - građevinskog smjera, fakultet medicinskih nauka i fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju - smjer logopedija)
 • studenti iz čijih porodica na javnim fakultetima studiraju dva ili više studenta. a nijedan nije korisnik studentske stipendije,
 • studenti viših godina studija koji do sada nisu bili korisnici studentske stipendije,
 • studenti slabijeg socijalnog statusa

Prednost u dodjeli stipendija imaju kandidati:
 • djeca poginulih ili nestalih boraua,
 • djeca ratnih vojnih invalida od I - IV kategorije,
 • djeca civilne žrtve rata
 • studenti bez jednog ili oba roditelja

V

Pravo na stipendiju nemaju studenti koji imaju prebivalište na području druge opštine, kao i studenti koji su koristili stipendiju a izgubili pravo (nis u upisali narednu godinu studija).
(Stipendija se ne može dodijeliti: Studentu apsolventu, studentu master studija, studentu kojije obnovio godinu i studentu starijem od 26 godina.)
 

VI

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Šamac i internet stranici opštine Šamac.

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija, predaju se u šalter sali Opštine, kancelarija broj 1.


VII

Nepotpune i neblagov remeno podnijete prijave neće se razmatrati.

NAČELNIK OPŠTINE
Đorđe Milićević, dipl.ekon.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 3 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini