Četvrtak, 16. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 15.02.2019.

Rok za prijavu: Subota, 02.03.2019.

Izvor: Opština Šipovo

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština ŠipovoAdresa:Gavrila Principa bb, 70270 Šipovo, BiHTelefon:+387 (0) 50 371 240 Fax:+387 (0) 50 371 637 URL:www.sipovo.net

Konkurs Opštine Šipovo za dodjelu stipendija studentima za ak. 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!


Na osnovu člana 15. Pravilnika o stipendiranju studenata iz budžeta opštine Šipovo („Sl. glasnik Opštine Šipovo“, broj 2/19 od 07.02.2019. godine) Načelnik opštine raspisujeKONKURS
za dodjelu stipendija studentima


I


U školskoj 2018/2019. godini Opština Šipovo će stipendirati studente prvog ciklusa studija.
Pravo na stipendiju imaju i apsolventi do dana diplomiranja, pod uslovom da ako apsolvent u toku apsolventskog staža dipolomira, dužan je da dostavi uvjerenje o diplomiranju.


II


Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu.
Isplata stipendije se vrši putem tekućeg računa, na ime studenta.
Visina stipendija biće naknadno određena u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu opštine.


III

Za stipendije mogu konkurisati studenti pod sljedećim uslovima:

 1. Imaju prebivalište na području opštine Šipovo,
 2. Da su prvi put upisani kao redovni studenti na državnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini (Republika Srpska, Federacija BiH, Distrikt Brčko) i Republici Srbiji,
 3. Da ne primaju stipendiju od drugog davaoca stipendije.
 4. Da su imali primjerno vladanje za sve četiri godine srednjeg obrazovanja ( za studente koji su upisali prvu godinu studija )


IV

Dodjela stipendija vršiće se na osnovu liste prioriteta koja se utvrđuje na osnovu sljedećih kriterijuma:
 1. socijalni status
 2. upisana godina studija
 3. uspjeh ostvaren u prethodnim godinama studija, odnosno uspjeh ostvaren u srednjoj školi za studente koji upisuju prvu godinu studija
 4. Priznat status člana porodice ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije, a prema Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske
Dodjela stipendija za djecu poginulih boraca vršiće se bez uvrštavanja na listu prioriteta.


V

Kandidati uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeća ovjerena dokumenta:
 1. kopija lične karte i indeksa,
 2. uvjerenje da je prvi put upisan kao redovan student,
 3. izjava pismena da nije korisnik stipendije od drugog davaoca,
 4. ovjerena izjava za broj članova porodičnog domaćinstva (kućna lista),
 5. uvjerenje o ličnim primanjima svih punoljetnih članova domaćinstva sa kućne liste:
  - za zaposlene: uvjerenje o visini primanja za posljednja tri mjeseca izdata od strane poslodavca,
  - za penzionere: posljednji ček od penzije, a
  - za nezaposlene: Uvjerenje od Biroa za zapošljavanje i Uvjerenje o visini prihoda za posljednja tri mjeseca izdato od strane Poreske uprave Republike Srpske
 6. uvjerenje za braću i sestre da su studenti
 7. izvod iz MKU za umrlog roditelja ( jednog ili oba)
 8. za uspjeh ostvaren u prethodnim godinama studija – uvjerenje o ostvarenom uspjehu (prosjek ocjena),
 9. za priznato pravo prema Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, uvjerenje o stečenom statusu ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije nadležnog organa uprave,
 10. za socijalnu situaciju – uvjerenje o priznavanju prava iz oblasti socijalne zaštite izdato od strane Centra za socijalni rad,
 11. kopija tekućeg računa


VI

Studenti koji su upisali prvu godinu studija imaju pravo na stipendiju.
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeća ovjerena dokumenta:
 1. kopija lične karte i indeksa,
 2. uvjerenje da je prvi put upisan kao redovan student,
 3. Kopije svjedočanstava za sva četiri razreda srednje škole,
 4. Rješenje nadležnog organa o statusu porodice poginulog borca ili RVI od prve do četvrte kategorije,
 5. Kopija tekućeg računa


VII

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju na adresu: Opština Šipovo, Ulica Trg patrijaha srpskog Pavla 1, sa naznakom: Komisija za dodjelu stipendija.
Konkurs ostaje otvoren do 02.03.2019. godine, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


VIII

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli opštine.


IX

Kandidati imaju pravo prigovora, koji se podnosi Načelniku opštine putem Komisije, u roku od 8 dana od dana objave rezultata konkursa na oglasnoj tabli opštine.

N A Č E L N I K
Milan Kovač

KONKURSI