Nedjelja, 29. Novembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 30.05.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 30.09.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Pik d.o.o.Adresa:Dejzina Bikića 2A., 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaURL:www.olx.ba

Konkurs Pik d.o.o. za dodjelu 10 stipendija studentima svih akreditovanih visokoškolskih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

 
PIK d.o.o. Sarajevo raspisuje konkurs za dodjelu 10 stipendija redovnim i samofinansirajućim studentima visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini za akademsku 2019/2020. godinu.

Studentima će u akademskoj 2019/2020. godini biti dodijeljeno 1000 KM kroz deset (10) jednakih mjesečnih rata od 100,00 KM.


I


Opšti kriteriji za dodjelu stipendija:
 
Za dodjelu stipendija mogu konkurisati redovni i samofinansirajući studenti koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
 1. Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 2. Da su redovni studenti I ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji BiH;
 3. Da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja;
 4. Da nisu zaposleni na određeno ili na neodređeno vrijeme;
 
Posebni kriteriji za dodjelu stipendija:
 1. Akademski esej ili tekst na temu “Analiza trenutnog stanja i prijedlog mjera poboljšanja na OLX.ba.”
 2. Poželjno učešće na odabranim domaćim ili međunarodnim studentskim programima ili projektima vezanim za poduzetništvo, startup-e i inovacije;
 3. Poželjno iskustvo u pokretanju vlastite poslovne ideje u formi koncepta, prototipa, patenta ili publikacija naučnog, eksperimentalnog ili drugog stručnog rada.
 4. Pitch prezentacija vlastite ideje, startupa, patenta ili projekta na kojem trenutno radite.


II

 
Potrebna dokumentacija:
 
Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u tački I ovog konkursa, studenti su dužni priložiti:
 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Ovjerena izjava studenta da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi;
 3. Potvrdu o redovnom studiju;
 4. Kopiju svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu);
 5. Ostala dokumentacija propisana posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.
   

III

 
Lista prioriteta kandidata koji ispunjavaju uslove iz tačaka I i II konkursa utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha popisanim u opštim i posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.
 

IV

 
Rok za podnošenje prijava je do 31.07.2019. godine. Potrebnu dokumentaciju slati na adresu: Pik d.o.o., Dejzina Bikića 2A., 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.
Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali/ovjerene kopije.
 

V

 
Dobitnici stipendija će biti obaviješteni putem maila i/ili telefona. Spisak dobitnika će biti objavljen putem OLX.ba kanala: društvene mreže, blog, newsletter.

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.12.2020. // Konkurs je otvoren još 5 dana.

Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2020/21. godini

Rok za prijavu: 10.12.2020. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Grada Cazin za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2020/21. godinu