Nedjelja, 25. Oktobar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 14.07.2020.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 12.10.2020.

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"Adresa:Dobojska broj 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 71 05 80Fax:+387 (0)33 71 05 81Email:[email protected]URL:www.ogbh.com.ba

Konkurs Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola u šk./ak. 2020/21. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 18. Statuta i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija, izvršni direktor Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima koji su u ratu u BiH 1992-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnim, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj  2020/2021. godini (u daljem tekstu-korisnici)
 

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da ima mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da redovno pohađa srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da za školovanje ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu
 • da ne obnavlja razred ili godinu
 • da učestvuje u prikupljanju sredstava za sopstveno i stipendiranje drugih korisnika prodajom 50 primjeraka kalendara Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ za 2021. godinu
 • da u školskoj 2020/2021. godini ostvari najmanje 40 sati volonterskog rada u Udruženju „Obrazovanje gradi BiH“, odnosno mjestu prebivališta van Kantona Sarajevo.

Stipendije se dodjeljuju za period od deset mjeseci u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini.
Stipendija za učenike srednjih škola iznosi 80 KM mjesečno.
Stipendija za studente iznosi 100 KM mjesečno.

Kandidati su obavezni  priložiti slijedeća dokumenta:

 • Prijava na konkurs ;
 • Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini (original) za učenike srednjih škola i studente na fakultetima;
 • Dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:
  - za učenike srednjih škola svjedočanstvo o završenom razredu u školskoj 2019/2020. godini (ovjerena kopija);
  - za studente prve godine studija – svjedočanstvo o završenom 4. razredu srednje škole u školskoj 2019/2020. godini (ovjerena kopija);
  - za studente druge i narednih godina – uvjerenje o položenim ispitima u akademskoj 2019/2020. godini;
 • Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana);
 • Kućna lista (ovjerena u općini);
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu (ovjerena u općini);
 • Za zaposlene roditelje/staratelje platnu listu ili potvrdu od poslodavca o visini primanja;
 • Za nezaposlene roditelje/staratelje potvrdu od Zavoda za zapošljavanje;
 • Za roditelje/staratelje penzionere ček od posljednje starosne, invalidske ili porodične penzije (ovjerena kopija);
 • Dokaz o smrti (umrli list) za jednog ili oba roditelja u periodu 1992-1995. (ovjerena kopija);
 • Dokaz o invalidnosti kandidata (ovjerena kopija);
 • Za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrana majka/otac – rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija);
 • Za kandidate pod starateljstvom – rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija);
 • Dokaz o invalidnosti roditelja/staratelja - rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija);
 • Dokaz o statusu člana porodice šehida/poginulog borca – rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu (ovjerena kopija).


Kandidati u kategoriji talentovana djeca i mladi, pored prethodno navedenih dokaza dužni su priložiti i sljedeće:

 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na federalnom i državnom nivou u kategorijama društvenih, tehničkih i predmeta muzička kultura, uz preporuku Prosvjetno-pedagoškog zavoda;
 • Dokaz o nadarenosti za pisanje poezije i proze, uz preporuku Društva pisaca BiH;
 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na sportskim državnim i međudržavnim takmičenjima, uz preporuku sportskih saveza BiH.

Konkurs, nakon objavljivanja na društvenim mrežama i web stranici Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ ostaje otvoren:

 • za učenike srednjih škola do 21.09.2020. godine
 • za studente do 12.10.2020. godine.


Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija korisnicima, do 31.10.2020. godine.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo,
s naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:
A (student koji  je u ratu u BiH 1992-1995. godina izgubio jednog ili oba roditelja)
B (učenik/student - osoba sa invaliditetom)
C (talentovani učenik/student)
D (učenik/student u stanju socijalne potrebe)


Prednost prilikom dodjele stipendije za studente prve godine studija ostvarit će kandidati koji ovjerenom kopijom svjedočanstava dokazuju odličan uspjeh za sve školske godine tokom školovanja u srednjim školama.

Prednost prilikom dodjele stipendije imat će kandidati koji su u školskoj 2019/2020. godini ispunili obavezu volonterskog rada.

Prijave kandidata iz kategorija B i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM i više neće se uzimati u razmatranje.

Kao datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima datum sa otisaka pečata pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i biće vraćene na adresu aplikanta.

Obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj  2020/2021. godini nalazi se  u nastavku konkursa.

KONKURSI

Rok za prijavu: 27.10.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs Grada Srebrenik za dodjelu kredita redovnim studentima u ak. 2020/21. godini