Utorak, 04. Oktobar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 01.08.2022.

Rok za prijavu: Utorak, 11.10.2022.

Izvor: https://ogbh.com.ba/

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"Adresa:Dobojska broj 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 71 05 80Fax:+387 (0)33 71 05 81Email:[email protected]URL:www.ogbh.com.ba

Konkurs Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“ za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studentima romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u šk./ak.2022/23. godini

7 dana.

Na osnovu člana 19. Statuta Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“, izvršni direktor Udruženja raspisuje


KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studentima
romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini
u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini

 
Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:
 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini
 • da su redovni učenici srednje škole/studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini
 • da ne primaju stipendiju po drugom osnovu
 • da ne obnavljaju razred/godinu
Stipendija se dodjeljuje iz granta Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.
 
Stipendija za 92 učenika srednjih škola i 10 studenata dodjeljuje se na period od 10 mjeseci u školskoj 2022/2023. godini.
 
Stipendija iznosi 100 KM mjesečno.
 
Uz popunjen prijavni obrazac za konkurs, kandidati su obavezni priložiti sljedeća dokumenta:
 
 • Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini (original) za učenike srednjih škola i studente na fakultetima
 • Svjedočanstvo o završenom razredu u školskoj 2021/2022. godini (ovjerena kopija) za učenike srednjih škola
 • Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi u školskoj 2021/2022. godini (ovjerena kopija) za studente prve godine studija
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena iz akademske 2021/2022. godine za studente druge i narednih godina studija
 • Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana)
 • Potvrda od lokalnog romskog udruženja ili izjava ovjerena u općini da je kandidat pripadnik romske nacionalne manjine
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu ovjerena u općini (za maloljetne potpisuje roditelj/staratelj)
 • Izjava o saglasnosti kandidata za javnu objavu rezultata konkursa ovjerena u općini (za maloljetne potpisuje roditelj/staratelj)
 • Kućna lista (izjava ovjerena u općini)
 • Potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu
 • Dokazi o ekonomsko-socijalnom statusu domaćinstva:
  – za zaposlene članove domaćinstva – potvrda o mjesečnim primanjima (original)
  – za penzionere članove domaćinstva – ček od posljednje penzije (kopija),
  – za nezaposlene članove domaćinstva – uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje (original)
  – za korisnike socijalne pomoći – uvjerenje Centra za socijalni rad (original)
  – za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrani roditelj – uvjerenje od općine (original)
  – za kandidate gdje se u domaćinstvu redovno školuje više djece u školskoj 2022/2023. godini – uvjerenje od škole/fakulteta za svako dijete (original ili ovjerena kopija)
  – za kandidata pod starateljstvom – uvjerenje Centra za socijalni rad (original)
Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.
 
Prednost u dodjeli stipendije, pored kriterija iz Pravilnika, imaju korisnici stipendije iz školske/akademske 2021/2022. godine koji su uspješno završili razred/godinu i koji su na vrijeme upisani u naredni razred/godinu u školskoj 2022/2023. godini.
 
U slučajevima kada iz jednog domaćinstva ima više kandidata, stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu.
 
Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti ISKLJUČIVO poštom na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakama „Prijava na konkurs – ne otvaraj“ i „ROMSKA NACIONALNA MANJINA“.
 
Kao datum slanja prijave i dokumenata uzima se datum sa otiska pečata pošte.
 
Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 20.09.2022. godine, a za studente do 11.10.2022. godine.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 17.10.2022. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Zaklade „don Vinko Radić“ za dodjelu stipendija za školsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 21.10.2022. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Grada Laktaši za dodjelu stipendija srednjoškolcima u šk. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 07.11.2022. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 4 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2022/23. godini