Četvrtak, 04. Juni 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Subota, 02.11.2019.

Rok za prijavu: Petak, 15.11.2019.

Izvor: Udruženje ŠA Fest

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruženja ŠA Fest - Fond Dalibor Popović MikšaAdresa:Slavka Rodića 20, 79000 Prijedor, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 65 690 972Email:stipendije@shafest.comURL:http://www.shafest.com/

Konkurs Udruženja ŠA Fest za dodjelu stipendija iz Fonda Dalibor Popović Mikša u akademskoj 2019/20 godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu Odluke broj: O-1-10/19, a u skladu sa osnivačkim ciljevima Udruženja, ŠA Fest raspisuje
 

I

Konkurs za stipendiju Fonda Dalibor Popović Mikša u akademskoj 2019/20 godini, za studente 2, 3. i 4. godine, sljedećih fakulteta:
 1. Akademija umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, studijski program:
  Likovne umjetnosti
 2. Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu
 3. Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
 4. Akademija likovnih umjetnosti Široki Brijeg, Sveučilište u Mostaru
 5. Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu
 6. Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, odsjeci:
  Grafički dizajn
  Primenjena grafika
  Primenjeno slikarstvo
  Primenjeno vajarstvo
  Konzervacija i restauracija
 7. Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, studijski programi:
  Likovne umetnosti
  Primenjene umetnosti i dizajn (modul Grafički dizajn i modul Ilustracija)
 8. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, studijski programi:
  Likovne umetnosti
  Primenjene umetnosti


II

Uslovi i kriterijumi
 
Uslovi koje studenti moraju da ispune:
 • da posjeduju državljanstvo BiH,
 • da imaju do 30 godina,
 • da imaju status redovnog studenta,
 • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisani u godinu studija,
 • da u dosadašnjem studiranju nisu obnovili nijednu godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju drugog davaoca,
 • da imaju prosjek ocjena iznad 7,50

Kriterijumi:
 
Prednost će imati uspješniji studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, studenti koji su osvajali nagrade, odnosno učestvovali u stručnim takmičenjima/konkursima/kolonijama, te studenti koji su aktivni po pitanju društveno odgovornih aktivnosti u zajednici u kojoj žive ili studiraju.
 

III

Potrebni dokumenti
 
Uz popunjen obrazac prijave na konkurs koji je dostupan na stranici www.shafest.com, sa CV-jem, motivacionim pismom, adresom prebivališta, i telefonskim brojevima, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova i kriterijuma ovog konkursa:
 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Potvrdu o mjestu prebivališta,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. potvrda o statusu redovnog studenta, koju izdaje fakultet/akademija, sa obaveznom naznakom da je student upisan prvi put u tekuću studijsku godinu,
 5. Potvrda o studijskom programu i prosjeku ocjena u toku studija,
 6. Potvrda sa fakulteta da u toku studija nisu obnavljali nijednu godinu studija,
 7. Izjavu studenta kojom potvrđuje da nije korisnik stipendije drugih izvora finansiranja,
 8. Izjavu studenta o socijalno–ekonomskom statusu,
 9. Izjavu studenta i potvrdu organizacije u kojoj je student volontirao i bio uključen u društveno odgovorne aktivnosti,
 10. Izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista, te uvjerenje nadležnog zavoda za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica, a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana,
 11. Dokaz o osvojenim nagradama, odnosno učešće na stručnim takmičenjima/konkursima/kolonijama,
Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom stavu ovog člana moraju biti original ili ovjerene kopije, a dokazi o ispunjavanju uslova navedenih pod rednim brojevima 1), 2), 4), 5) i 6) ne stariji od tri mjeseca.
 

IV

Komisija za izbor stipendiste Fonda Dalibor Popović Mikša, ima zadatak da u roku od 20 dana od dana zatvaranja Konkursa, utvrdi tačan broj pristiglih prijava, te da na osnovu uslova i kriterijuma odluči i objavi ime stipendiste koje će biti objavljeno na zvaničnoj stranici ŠA Festa www.shafest.com.
 

V

Udruženje ŠA Fest, kao davalac stipendije i student, kao korisnik stipendije, zaključuju ugovor o stipendiranju, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
 
Udruženje ŠA Fest se obavezuje da će za period stipendiranja koji traje 9 mjeseci u toku akademske 2019/20 godine, studentu mjesečno isplaćivati stipendiju u iznosu od 200 KM.
 
Student se obavezuje da će završiti studijsku godinu u roku, te da će za potrebe ŠA Festa 30 dana (u julu 2020. godine) biti na raspolaganju u organizaciji ŠA Ulice i ŠA Festa.
 

VI

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave, sa skeniranim ili fotografisanim potrebnim dokumentima, se mogu dostaviti na e-mail adresu  stipendije@shafest.com.
 
Kandidati koji prođu u uži izbor dostaviće naknadno originalne dokumente.
 
Za sva dodatna pitanja vezana za konkurs, kontaktirajte nas putem e-mail adrese  stipendije@shafest.com 

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 26 dana.

Javni poziv Vlade Japana za dodjelu MEXT stipendija za 2021. godinu

Rok za prijavu: 20.06.2020. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni natječaj Općine Stolac za dodjelu stipendija studentima u ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 10.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs Fondacije “Izvor nade” Sarajevo za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21. godinu